Tussenrapportage KNAW‐verkenningscommissie ‘Taalbeleid in het hoger onderwijs’

Verkenningscommissie Taalbeleid in het hoger onderwijs

2016 | 3 pagina's | gratis

Op 30 maart 2016 vroeg de minister van OCW de KNAW om een verkenning uit te voeren naar taalbeleid in het hoger onderwijs. Tevens verzocht zij de KNAW om in 2016 een tussenrapportage te leveren. In deze rapportage wordt ingegaan op:

  • de commissiesamenstelling en de vergaderingen
  • de inhoudelijke insteek
  • de gegevensverzameling
  • andere activiteiten

De rapportage sluit af met enkele opmerkingen over de planning en aandachtspunten voor het vervolg van het verkenningstraject.