Verslag expertmeeting Het nieuwsgierige kind

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2015 | 4 pagina's | gratis

Tijdens deze expertbijeenkomst op 8 juni 2015 illustreerden kunstenaars, wetenschappers wat de rol van kunst en wetenschap in het funderend onderwijs kan zijn om de nieuwsgierige en onderzoekende houding bij jonge kinderen te cultiveren en te stimuleren.

De KNAW-commissie Basis en Voortgezet Onderwijs en de Akademie van Kunsten organiseerden deze bijeenkomst naar aanleiding van de oproep van staatssecretaris Dekker aan maatschappelijke organisaties om het Platform Onderwijs2032 te voeden met ideeën voor de ontwikkeling van het curriculum in het funderend onderwijs.