Vóór Heimans en Thijsse

Frederik van Eeden sr. en de natuurbeleving in negentiende-eeuws Nederland

Klaas van Berkel

2006 | 57 pagina's | ISBN 90-6984-499-0 | gratis

Tal van auteurs hebben al in de tweede helft van de negentiende eeuw, soms ver vóór Heimans en Thijsse, in geschrifte geprobeerd het Nederlandse volk enthousiast te maken voor de levende natuur in eigen land. Iemand die in dit verband vaak genoemd wordt, is de Haarlemse notabele en museumdirecteur Frederik Willem van Eeden, de vader van de bekende literator en psychiater. Het is deze Van Eeden die het begrip ‘natuurmonument’ in omloop heeft gebracht, het begrip dat zo’n cruciale rol speelde bij de oprichting van de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in 1905. Van Eeden sr. schreef in de tweede helft van de negentiende eeuw in verschillende bladen artikelen over plantkunde en aanverwante onderwerpen en raakte in het bijzonder bekend om de beschrijvingen van zijn vele wandelingen in de vrije natuur.