Voorstudie Verkenning Biowiskunde

Voorstudiewerkgroep Verkenning Biowiskunde

2005 | 20 pagina's | gratis

De Akademie Raad voor de Wiskunde (ARW) heeft sinds medio 2003 onderzocht of er voldoende aanleiding is de KNAW te verzoeken een verkenning te laten uitvoeren op het grensgebied van de wiskunde en de levenswetenschappen, in dit verslag kort aangeduid met Biowiskunde. Deze voorstudie heeft plaatsgehad door middel van interviews met een aantal vooraanstaande personen in Nederland en in het buitenland, die nauw bij dit interdisciplinaire onderzoeksgebied betrokken zijn.
De conclusie van deze voorstudie is dan ook dat een Verkenning Biowiskunde alleszins gewenst is. In deze voorstudie wordt voorts nader ingegaan op doelstellingen, motivatie en aanpak van deze verkenning.