Voorstudie verkenning sociologie

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

2003 | 10 pagina's | gratis

De KNAW doet in 2003/2004 een verkenning om uit te zoeken wat de internationale trends en ontwikkelingen op het terrein van de sociologie zijn. Onder voorzitterschap van Godfried Engbersen zal de Verkenningscommissie Sociologie ingaan op kwesties als de samenwerking tussen sociologie en aanverwante disciplines (economie, psychologie, antropologie), en de thema's waarop het Nederlandse sociologisch onderzoek zich kan of moet concentreren. Ook het opleidingstraject van bachelor tot master tot PhD zal nader worden bekeken. De verkenning zal resulteren in aanbevelingen aan universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheid, andere financiers en individuele onderzoekers. De publicatie is alleen als pdf te verkrijgen.