Voorstudie Verkenning Tissue Engineering

Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)

2005 | gratis

Tissue engineering is bij uitstek een multidisciplinair veld waarin verschillende aspecten van de geneeskunde, materiaalwetenschappen, techniek en (cel)biologie worden gecombineerd. Tissue engineering richt zich op het herstellen of verbeteren van zieke, aangetaste of niet-functionele weefsels met behulp van in vitro-, of door een combinatie van in vitro- en in vivo-processen. De ontwikkelingen binnen deze onderzoeksdiscipline kunnen uiteindelijk leiden tot een complete nieuwe vorm van medische behandeling, waarbij verbeterde genezingsprocessen en een hogere kwaliteit van leven de verwachte resultaten zijn. Tissue engineering zou op de lange termijn uitkomst kunnen bieden voor het constante tekort aan donororganen. Om deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk te realiseren moeten verschillende uitdagingen op wetenschappelijk, technologisch en maatschappelijk vlak worden aangegaan.
Onderzoek op het gebied van de tissue engineering heeft al geleid tot enkele producten die worden toegepast in de kliniek. Echter, deze producten zijn nog niet optimaal ontwikkeld en behoeven nog verbetering. Momenteel toegepaste producten bevinden zich alleen op het gebied van relatief 'eenvoudige' weefsels als bot, kraakbeen en huid. Voor de vervaardiging van complexere organen als lever en nier, die afhankelijk zijn van een goede doorbloeding, is nog veel nieuwe (basale) kennis nodig over onder andere celdifferentiatie, biomoleculen en biomaterialen.

De verwachte veelbelovende ontwikkelingen op het onderzoeksgebied van de tissue engineering en de verwachting dat daaruit belangrijke klinische toepassingen zullen voortkomen, hebben ertoe geleid dat de Raad voor Medische Wetenschappen (RMW, initiërende raad) in samenspraak met de Raad voor Technische Wetenschappen (RTW) een voorverkenning tissue engineering heeft voorgesteld. De voorverkenning heeft zich gericht op de afbakening van het begrip tissue engineering, een bepaling van de huidige stand van de wetenschap in Nederland en het buitenland, de aanwezigheid van noodzakelijke randvoorwaarden zoals benodigde infrastructuur, de aanwezige geldstromen voor de tissue engineering en nieuwe initiatieven/verkenningen geïnitieerd om de tissue engineering te ondersteunen. Informatie voor deze voorstudie is onder meer verkregen door gesprekken met betrokkenen uit het veld.