Vreemde gasten

Deconstructie en cognitie in de geesteswetenschappen

Muller, G.W., Muysken, P.C. (red.)

1998 | 116 pagina's | ISBN 90-6984-211-4 | gratis

Op het eerste gezicht lijkt het niet voor de hand te liggen om cognitiewetenschappen en deconstructivisme met elkaar in verband te brengen. Toch hebben deze stromingen meer met elkaar gemeen dan men na oppervlakkige kennisneming geneigd zou zijn te denken.

Van zowel het deconstructivisme als de cognitiewetenschappen kan worden gezegd dat zij het menselijk subject als onafhankelijk en intentioneel wezen ontkennen. In deze bundel geven beoefenaren van verschillende wetenschapsgebieden aan in welke gedaante deconstructivisme en cognitiewetenschappen zich op hun vakterrein hebben voorgedaan en evalueren de verdiensten en tekortkomingen van beide stromingen. De auteurs gaan ook nader in op de gemeenschappelijke wortels van deze stromingen.

Bijdragen

S.J. Doorman, E. Ibsch, J.Th. Leerssen, J.A. Michon, P.C. Muysken en J.F.J.H. Stumpel