Wetenschap in Nederland

José van Dijck, Wim van Saarloos

2017 | 84 pagina's | ISBN 978-94-629-881-63 | gratis

De Nederlandse wetenschap doet het uitstekend. Op wereldwijde ranglijsten scoren onze onderzoekers, universiteiten en instituten opmerkelijk hoog.

In dit essay onderzoeken José van Dijck en Wim van Saarloos, president en vicepresident van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, hoe ons kleine land in de wetenschap groot kon worden.

Ze laten echter ook zien hoe het reiken naar steeds hogere toppen soms ten koste is gegaan van een sterke en onmisbare basis. Investeringen in kennis, wetenschap en innovatie blijven achter, en typisch Nederlandse succesfactoren zoals samenwerking, vertrouwen, een sterk middenveld en een grote verwevenheid van onderwijs en onderzoek staan onder druk.

Ze sluiten af met denkrichtingen die kunnen helpen het succes van de Nederlandse wetenschap te prolongeren, en haar grote bijdragen aan de samenleving ook voor de toekomst veilig te stellen.

Bestellen

Bestel een exemplaar via Amsterdam University Press (9,99 euro)