Wetenschap met de ramen wijd open

Tien lessen voor wie impact wil maken

Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2022 | 32 pagina's | gratis

In tien lessen geven door de wol geverfde sociale en geesteswetenschappers handvatten aan collega’s die impact willen maken met hun onderzoek. In een nieuwe brochure, een uitgave van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW, pleiten ze voor meer waardering voor impact en geven ze praktische handvatten om aan de slag te gaan.

Wetenschap met de ramen wijd open, tien lessen voor wie impact wil maken is een uitgave van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). De brochure is geschreven door Godfried Engbersen, Andrea Evers, Beatrice de Graaf, Paul ’t Hart, Anita Jansen, Lotte Jensen, Leo Lucassen en Maarten Prak, allen hoogleraar in de sociale of geesteswetenschappen. De gedrukte brochure wordt in het Nederlands verspreid over alle faculteiten.