Wetenschap verbindt: Strategische Agenda 2016-2020

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2016 | 34 pagina's | ISBN 978-90-6984-702-3 | gratis

In haar Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt, formuleert de KNAW zeven ambities, uitgewerkt in 29 doelen, voor de komende jaren. 

De KNAW stelt zich ten doel de komende jaren de verbindingen te versterken:

  • tussen wetenschapsgebieden en wetenschappelijke organisaties
  • tussen wetenschap en samenleving 
  • en, in eigen huis, tussen de drie Akademies en de vijftien instituten.