Woorden onder elkaar

Geheugen en predictie bij spreken, verstaan en lezen

Baayen, Rolf Harald

2005 | 40 pagina's | ISBN 90-6984-470-2 | gratis

Het onderzoek naar taal en het menselijk taalvermogen heeft in het verleden enorme impulsen gehad vanuit wiskundige disciplines zoals de theorie van formele talen en de formele logica. Harald Baayen is ervan overtuigd dat het voor het hedendaagse taalkundig onderzoek essentieel is om ook inzichten uit de kansrekening, de statistiek en de machineleertechnieken in het hart van de theorievorming een plaats te geven. Alleen zo zal men in staat zijn om ten volle recht te doen aan de subtiele probabilistische systematiek die zo kenmerkend blijkt te zijn voor de dynamiek van woorden onder elkaar.