Overzicht

Regelmatig maakt de KNAW video-opnames van haar bijeenkomsten en webinars. Via deze pagina kunt u deze opnames terugkijken.

Bekijk deze opnames hier of via onze videokanalen op Vimeo of Youtube.

Draagvlak voor vaccinatie - 19 januari 2021

Nu Nederland start met vaccineren is de vraag naar het draagvlak daarvoor in de samenleving urgent. Wat maakt dat iemand zich laat vaccineren? Maar ook: hoe is iemand die twijfelt te verleiden om zich te laten vaccineren? En welke rol kan en moet de overheid hierin spelen?

Het nieuwe coronavirus en de feiten over vaccinatie - 7 januari 2021

Het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus is gestart. Het eerste coronavaccin van  Pfizer/BioNTech is door het Europees medicijnagentschap (EMA) goedgekeurd en het tweede, van Moderna, is sinds kort eveneens goedgekeurd voor gebruik. In de tussentijd zijn er een nieuwe varianten van het virus opgedoken.

Onstuimig onderzoek: metaperspectieven op coronawetenschap - 14 december 2020

Het onderzoek naar het nieuwe coronavirus vindt plaats onder hoge publieke en politieke druk. Maar hoe betrouwbaar is deze 'fast science'? En waar ligt de grens tussen wetenschap en politiek? In dit webinar geven wetenschappers op het gebied van communicatiewetenschap, methodologie, wetenschapssociologie en –filosofie, antwoord op deze vragen.

Landbouw van de toekomst - 8 december 2020

Het Nederlandse landbouwsysteem staat ter discussie: de efficiëntie is groot, maar de effecten op biodiversiteit en landschap roepen steeds meer weerstand op. Ecologische kringlooplandbouw – gebaseerd op diverse gewassoorten per veld – kan met minder input hoge opbrengsten genereren. Dit systeem kent echter nog technologische, logistieke en organisatorische uitdagingen. Wat is er nodig om tot een duurzaam systeem te komen dat rendabel is én haalbaar in de praktijk?

Perspectieven op literatuur - 7 december 2020

De letterkunde in Nederland is springlevend en innovatief, ondanks de ‘ontlezing’ en de precaire situatie van taal- en literatuuropleidingen. Tijdens dit webinar tonen vijf experts hoe, in een veranderend literair veld, nieuwe zienswijzen richting geven aan de toekomst van literatuur en letterkunde in Nederland.

Wat hebben de universiteiten nodig? - 1 december 2020

Het is al jaren onrustig aan de Nederlandse universiteiten. Daarom hebben drie hoogleraren onlangs een pamflet '40 stellingen over de wetenschap' gepubliceerd, waarin ze inhoudelijke stelling nemen over wat een universiteit zou moeten zijn. Zij pleiten voor een andere en betere financiering van universiteiten en een democratischer intern bestuur. 

Prijsuitreiking De la Courtprijs 2020 - 16 november 2020

Myriam Everard ontving op maandag 16 november 2020 de De la Courtprijs van de KNAW voor haar wetenschappelijke oeuvre. Hierin staat de rol van vrouwen in de Nederlandse geschiedenis centraal.

Minder vliegen in de wetenschap. Op weg naar een CO2-neutraal academisch klimaat - 13 november 2020

Op vrijdag 13 november 2020 organiseerde De Jonge Akademie het webinar 'Minder vliegen in de wetenschap. Op naar een CO2-neutraal academisch klimaat'. De Jonge Akademie presenteerde onder meer de resultaten van hun onderzoek naar de ecologische voetafdruk van academisch vliegen. 

Black Achievement Month lezing met Aspha Bijnaar - 30 oktober 2020

Op uitnodiging van de Akademie van Kunsten spreekt onderzoeker en schrijver Aspha Bijnaar tijdens de Black Achievement Month aan de hand van literatuur en studies over de waarden die ze meekreeg in haar opvoeding in relatie tot haar leven en carrière in Suriname en Nederland. Haar lezing is getiteld: Soul on Fire. De kracht van verhalen in de strijd tegen racisme

Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving. - 28 oktober 2020

In 2021 is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte, een van de invloedrijkste figuren uit de Europese geschiedenis, stierf. Zijn optreden heeft ook diepe sporen nagelaten in de Nederlandse samenleving. Denk aan de politiek, de rechtspraak, het onderwijs, het waterbeheer en de cultuur. Tijdens deze bijeenkomst staat Napoleons invloed in Nederland centraal: hoe ver reikt de arm van Napoleon?

Installatie nieuwe leden De Jonge Akademie - 26 oktober 2020

Op maandagavond 26 oktober vond de installatie van de nieuwe leden van De Jonge Akademie online plaats. Ook werd deze avond afscheid genomen van de lichting leden 2015. Deze installatiebijeenkomst is nu online terug te zien.

Installatie nieuwe leden Akademie van kunsten - 23 oktober 2020

Op vrijdag 23 oktober vond de installatie van de nieuwe leden van de Akademie van Kunsten online plaats. Deze installatiebijeenkomst is nu online terug te zien.

Het nieuwe coronavirus - De opkomst en bestrijding van een tweede golf? - 22 oktober 2020

Het aantal besmettingen met Covid-19 loopt weer gestaag op. Updates over de ontwikkelingen van het onderzoek en wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten, blijven relevant.

Gentherapie - 24 september 2020

Wat zijn de mogelijkheden en potentiële risico’s van gentherapie? Tijdens de online bijeenkomst Gentherapie gingen vier wetenschappers in op deze vragen en belichten ze gentherapie nu en in de toekomst.

De installatie van de nieuwe KNAW-leden - 14 september 2020

De KNAW heeft achttien nieuwe leden gekozen. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties.

De gevolgen van Covid-19 voor SSH-onderzoek: Wat verandert er en wat blijft? - 10 september 2020

De onderzoekspraktijk in de sociale en geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities) ondervindt allerlei gevolgen van de coronacrisis, maar wat zijn de belangrijkste? Welke van deze veranderingen zijn van voorbijgaande aard, en welke zullen de sector blijvend veranderen?

Religie, wetenschap en politiek in tijden van corona - 4 september 2020

Wat is de zin van leed? Crises en pandemieën roepen bij veel mensen nieuwe vragen op. Gelovigen beantwoorden die vaak vanuit hun levensovertuiging, maar verhouden zich ook – al dan niet wantrouwig - tot wetenschap en staatsbeleid. In dit webinar bespreken we hoe de relatie tussen religie, wetenschap en politiek door de coronacrisis wordt ge(her)definieerd.

Elektrisch vervoer- 9 juli 2020

Een KNAW-webinar over elektrisch vliegen, rijden en varen onder leiding van moderator Paulien Herder, hoogleraar energiesystemen aan de Technische Universiteit Delft.

Covid-19 en grondrechten - 7 juli 2020

Vrijwel alle coronamaatregelen raken onze grondrechten: van bewegingsvrijheid tot demonstratierechten en van gelijke behandeling tot het recht op gezondheid. Maar wat houden die grondrechten eigenlijk in? Wanneer mogen ze worden ingeperkt? En hoe gaan andere landen hiermee? Vier experts geven hun visie.

Verbonden tegen Covid-19 - Hoe netwerken pandemieën verspreiden en bestrijden - 30 juni 2020

De razendsnelle verspreiding van Covid-19 is mogelijk gemaakt door mondiale netwerken van verkeer en sociale interactie. Diezelfde netwerken stellen ons echter ook in staat om Covid-19 te bestrijden. In dit webinar spreken vier experts over netwerkaspecten van pandemiebestrijding, vanuit het perspectief van medische, exacte, sociale en communicatiewetenschappen.

Antiracisme op universiteiten - 29 juni 2020

De internationale roep om een antiracistische beleidsagenda heeft ook Nederlandse universiteiten bereikt. Het legt genadeloos bloot hoe onvoorbereid de academische wereld op dit debat is. Hoe gaan universiteiten effectief om met modern activisme dat veelal plaatsvindt op social media?

Implementatie Plan S - 23 juni 2020

De KNAW organiseert met medewerking van NWO een webinar over de manier waarop NWO Plan S zal implementeren en welke keuzes daarbij worden gemaakt.

Kwaliteit in leven in coronatijden - 16 juni 2020

Wat is de invloed van de coronamaatregelen op onze kwaliteit van leven? Wat zijn de belangrijkste psychische, sociale en economische veranderingen en hoe beïnvloeden deze veranderingen ons oordeel over het gevoerde beleid? Experts geven vanuit verschillende perspectieven - economie, geschiedenis, gezondheidswetenschappen, ethiek - antwoord op deze vragen.

Kunst en wetenschap, samenwerking onder de loep - 15 juni 2020

Waarom hebben we samenwerking tussen kunst en wetenschap nodig om complexe problemen op te lossen? Hoe leidt een hybride samenwerking tot doorbraken in het denken en in onderzoeksmethoden, en hoe kunnen ze leiden tot innovaties in wetenschap, kunst, technologie en maatschappelijke vraagstukken?

KNAW Onderwijsprijs 2020

Indrukwekkende profielwerkstukken over actuele en prikkelende onderwerpen zoals verlof van tbs’ers, het verbeteren van leerprestaties van kinderen en het voorkomen van polsblessures bij het turnen werden op 9 juni bekroond.

Nut en noodzaak van dierproeven - 8 juni 2020

De afgelopen decennia is grote vooruitgang geboekt bij het beperken en verbeteren van dierproeven, Nederland behoort hierbij wereldwijd tot de koplopers. Tijdens dit webinar bespreken wetenschappers waarom dierproeven toch nog een noodzaak zijn.

Corona: van druppeltjes tot pandemie - 4 juni 2020

Tijdens dit webinar gingen vooraanstaande deskundigen in op drie aspecten van de verspreiding: het vrijkomen van besmette druppeltjes en aërosolen bij hoesten en spreken, hoe de bevolking kan worden beschermd tegen deze besmetting. En wat dit betekent voor de verspreiding, op basis van epidemiemodellen?

Webinars basisinkomen - 2, 4, 8 en 11 juni 2020

De Akademie van Kunsten organiseert op 2, 4, 8 en 11 juni 2020 een serie van vier webinars over het basisinkomen. Hierin bundelen kunstenaars, experts en wetenschappers hun krachten en belichten de verschillende facetten van het basisinkomen. 

Akademiemiddag 2020 - 25 mei 2020

Op maandag 25 mei vond de jaarlijkse Akademiemiddag plaats. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van het afscheid van Wim van Saarloos, die op 1 juni aftreedt als president van de KNAW.

Het nieuwe coronavirus - 19 mei 2020

Het coronavirus heeft de wereld al bijna een half jaar in zijn greep. In Nederland zetten we na een intelligente lockdown nu de eerste stappen naar een intelligente exit. Een belangrijk moment dat opnieuw de nodige onzekerheden met zich meebrengt. 

Video-opnames 2015 - 2019

Bekijk een selectie van de opnames van de bijeenkomsten vanaf 2015 tot en met 2019 op deze pagina. Of bezoek ons videokanaal voor een volledig overzicht van onze video's.