Terugkijken bijeenkomsten

Regelmatig maakt de KNAW video-opnames van haar bijeenkomsten en webinars. Via deze pagina kunt u deze opnames terugkijken.

Bekijk deze opnames hier of via onze videokanalen op Vimeo of Youtube.

Rimpelloos, pijnloos, drempelloos? Vrijheid, diversiteit en kansengelijkheid - 24 april 2022

Op 24 april 2022 vond de derde bijeenkomst van de vierdelige serie over vrijheid van wetenschap en kunst plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen kunstenaars en wetenschappers met elkaar in gesprek over de toegang tot en inclusiviteit van kunst en geesteswetenschappen. Welke obstakels moeten worden weggenomen en op welke wijze? Bekijk dit event nu terug.

Uitreiking Hendrik Muller Prijs en symposium Tegendraads in het archief - 19 april 2022

Dit symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. Hendrik Muller Prijs gaat onder meer over onderzoek in 17e en 18e-eeuwse archieven en over spionnen die opduiken in de geheime dossiers van de inlichtingendienst. De sprekers zullen laten zien hoe je ongehoorde stemmen kunt laten klinken.

Avond van de Abelprijs 2021 - 7 april 2022

De Abelprijs wordt gezien als de ‘Nobelprijs voor de wiskunde' en wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt. De Abelprijs 2021 is toegekend aan de Israëlische computerwetenschapper Avi Wigderson en de Hongaarse wiskundige László Lovász. Zij vertellen tijdens de Avond van de Abelprijs 2021 over hun werk.

Klimaat van alle kanten: De gevolgen van klimaatverandering, kwetsbaarheid en aanpassingen - 4 april 2022

De boodschap van het IPCC-rapport uit 2022 over Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability is duidelijk. Klimaatverandering  brengt  nu al grote risico’s met zich mee. Deze risico’s raken ecosystemen en mensen en treffen disproportioneel de meest kwetsbaren.

Noodzakelijk onderhoudswerk? Schurende vrijheden in kunst en wetenschap - 24 januari 2022

Op 24 januari 2022 vond de eerste bijeenkomst van de vierdelige serie over vrijheid van wetenschap en kunst plaats. Centraal stond schurende vrijheid over situaties waarin de vrijheid van de kunstenaar respectievelijk wetenschapper botst met andere waarden of normen. Bekijk dit event nu terug.

Uit de Kunstlezing met Riek Bakker. Hoe verder in de ruimtelijke ordening?

Stedenbouwkundige Riek Bakker sprak op 10 maart 2022 over de kunst van de ruimtelijke ordening in Nederland. Hebben we nog regie nodig of zien we wel wat er van komt?

Klimaat van alle kanten: alternatieve vormen van regulering van klimaatrisico’s - 7 maart 2022

De toenemende urgentie van de klimaatcrisis vraagt nieuwe inzichten vanuit verschillende disciplines. Hoe krijgen we controle over de klimaatcrisis en wat moeten we daar voor doen? Welke alternatieve vormen van regulering van klimaatrisico's worden er ontwikkeld?

No-go's? Vrijheid, engagement en verantwoordelijkheid - 21 februari 2022

Op 21 februari 2022 vond de tweede bijeenkomst van de vierdelige serie over vrijheid van wetenschap en kunst plaats. In een discussie met en tussen kunstenaars en geesteswetenschappers werd de actuele betekenis van verantwoordelijkheid in de twee domeinen onderzocht. Bekijk dit event nu terug.

Uitreiking KNAW Early Career Award - 14 februari 2022

Tijdens deze feestelijke online bijeenkomst ontvingen waalf getalenteerde jonge onderzoekers de KNAW Early Career Award. Deze prijs is bestemd voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën verder te ontwikkelen.

Klimaat van alle kanten: wetenschap voor de klimaattransitie - 7 februari 2022

Komend jaar houdt de KNAW maandelijks een webinar met wetenschappelijke inzichten uit een breed palet aan wetenschapsgebieden en wat die betekenen voor het beleid. In dit eerste webinar in de reeks bijdragen over menselijk gedrag, hoe we wereldwijd de emissies terug kunnen brengen, en of we ons uit de klimaatcrisis kunnen hacken.

Wetenschap en digitale technologie - 18 januari 2022

Digitale technologieën hebben tijdens de pandemie veel goeds gebracht dat we ook in het onderzoek en onderwijs niet meer zouden willen missen. Maar digitalisering brengt ook risico’s met zich mee voor veiligheid, en academische waarden - denk aan toezicht bij tentamens.

Beter af met vrouwelijke managers? - 13 januari 2022

Tanja van der Lippe, KNAW-lid en hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht, bespreekt de verrassende onderzoeksresultaten van een groot Europees onderzoek naar de invloed van vrouwelijke managers op de bedrijfscultuur.

Modelleren met onzekerheden: de opkomst van omikron - 20 december 2021

Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie hebben epidemiologische analyses en wiskundige modellen een belangrijke rol gespeeld bij het voorspellen van pandemiescenario's en het effect van interventiemogelijkheden om het coronabeleid te sturen. Naar aanleiding van de recente besmettingsgolf in heel Europa worden nieuwe maatregelen besproken, zoals boostervaccins, vaccinatie van kinderen en beperkingen voor specifieke groepen via coronatoegangsbewijzen (1/2/3G-beleid en combinaties daarvan).

Wervelende wetenschap - 13 december 2021

Tijdens de pandemie werd er in een razend tempo nieuwe kennis ontwikkeld met een directe maatschappelijke impact. Onderzoekers lanceerden al snel initiatieven om hun kennis relevant te maken voor de nieuwe situatie. Wat hebben we geleerd? En wat is de mogelijke prijs die we hebben betaald?

Slotconferentie Health inequalities: new methods, better insights? - 8 december 2021

Tijdens deze KNAW-conferentie werd het eindrapport van het ALLEA/FEAM-project over ongelijkheid in gezondheid aan een breder publiek worden gepresenteerd. De voertaal is Engels.

Tweedeling in de samenleving? - 7 december 2021

De maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie roepen heftige reacties op in de samenleving. Ze leiden niet alleen tot verhitte debatten thuis en in de media, maar ook tot gewelddadige onlusten. Deze uitingen van onvrede zijn eerder uitgelegd als aanwijzingen voor een al veel langer groeiende kloof in de samenleving. Even goed zou verondersteld kunnen worden dat het buitengewone reacties zijn op buitengewone omstandigheden die voortvloeien uit de coronacrisis.

Uitreiking Instituut Gak-KNAW Award - 6 december 2021

Pensioenarmoede treft een groot deel van de migranten in Nederland. Hoe komt dit en wat is hieraan te doen? Socioloog Jelle Lössbroek ontving op 6 december 2021 de Instituut Gak-KNAW Award voor zijn onderzoeksvoorstel dat ingaat op deze vragen. Met de Award krijgt Lössbroek een driejarige aanstelling als postdoctoraal onderzoeker bij het NIDI.

De impact van COVID-19 op onderzoekers - 2 december 2021

Ook voor academici zijn de gevolgen van de COVID-19-pandemie voelbaar. Maar de effecten op onderzoekers in Nederland variëren sterk, afhankelijk van discipline, carrièrefase, nationaliteit en persoonlijke omstandigheden. 

Betrouwbaarheid van de wetenschap in het publieke domein - 26 november 2021

Wat is de oorzaak van het in twijfel trekken van wetenschappelijke kennis, wie werken er aan mee, en waarom? En wat kunnen we doen om de betrouwbaarheid van de wetenschap te behouden?

Uitreiking KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award - 24 november 2021

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst ontv Jesingús San Miguel de KNAW Bob Pinedo Cancer Award.

KNAW-symposium Planetary Health - 23 november 2021

Onlangs hebben medische vaktijdschriften wereldwijd dringend opgeroepen tot maatregelen om de temperatuurstijging te beperken en de biodiversiteit te herstellen omdat de gezondheid van de mens in het geding is. Het gaat om infectieziektes, gebrek aan water en voedsel, maar ook om migratie, conflict en mentale gezondheid.

Avond van de A.M. Turing Award. Over compilers, algoritmes en internationale samenwerking - 4 november 2021

Van mobiele telefoons tot auto’s: vrijwel alle technologie waarmee we in aanraking komen wordt mogelijk gemaakt door computerprogramma’s. Het werk van Alfred Vaino Aho en Jeffrey David Ullman heeft in grote mate bijgedragen aan de manier waarop computers aangestuurd worden. Hiervoor wonnen zij in 2020 de A.M. Turing Award, ook wel de ‘Nobelprijs voor de informatica’ genoemd.?

De geschiedenis als toegepaste wetenschap? Over de bruikbaarheid van historische analogieën - 3 november 2021

In deze bijeenkomst gaat Judith Pollmann met drie historici in gesprek over het gebruik van historische analogieën. Welke functies hebben die, wat zijn de randvoorwaarden en hoe kunnen inzichten die hieruit voortkomen maatschappelijk worden toegepast?

Toeval in de geneeskunde - 26 oktober 2021

Stel dat we alle externe oorzaken en interne mechanismen van het ontstaan van ziekten zouden kennen. Zou het toeval dan nog een rol spelen bij wie er bijvoorbeeld kanker krijgt en wie niet? Kunnen we dan voorspellen of iemand een hartaandoening of Alzheimer zal krijgen? In dit webinar vertellen drie wetenschappers over hun onderzoek en komen zij met uitdagende stellingen over de rol van toeval in de geneeskunde.

Opdrachtonderzoek en academische vrijheid: hoe leid je samenwerking in goede banen? - 11 oktober 2021

Bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld worden steeds vaker en intensiever betrokken bij de wetenschap en bij de financiering ervan. Te denken valt aan opdrachtonderzoek, maar ook aan andere vormen van (co-)financiering. Dit webinar onderzoekt hoe je samenwerking anno 2021 in goede banen leidt.

Oplossingen voor klimaatverandering - 6 oktober 2021

Wat zijn de consequenties van de opwarming van de aarde en welk risico heeft de stijgende zeespiegel voor Nederland? In aanloop naar de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) op 1 november 2021, komen de oplossingen voor klimaatverandering op internationaal en nationaal niveau tijdens dit webinar aan de orde. Welke antwoord bieden zij?

Lancering KNAW-advies over medicijnontwikkeling ‘Meer efficiëntie door innovatie’ - 5 oktober 2021

In het adviesrapport 'Meer efficiëntie door innovatie' inventariseert de KNAW de mogelijkheden om het onderzoek naar, de ontwikkeling van en de toegang tot nieuwe geneesmiddelen efficiënter te laten verlopen. 5 oktober werd het adviesrapport gelanceerd tijdens een bijeenkomst.

Levensbedreigende schimmels / Life-threatening fungi - 23 september 2021

Schimmels vormen een steeds grotere bedreiging voor planten, dieren en mensen. Om schimmelinfecties te voorkomen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van antimyotica, maar steeds vaker raken schimmels resistent tegen deze middelen. 

Recyclebaar plastic - 22 september 2021

De samenleving staat voor een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. De vraag naar energie en materialen zoals plastic, neemt toe, maar de CO2-uitstoot en hoeveelheid afval moeten omlaag. Hiervoor moeten we betere productieprocessen ontwikkelen. De sprekers in dit webinar belichten de uitdagingen en mogelijke oplossingen om meer duurzame soorten plastic te maken.

Hoe maken we gebouwen CO2-neutraal? - 14 september 2021

Hoe kunnen we in Europa alle gebouwen en de bouwsector CO2-neutraal maken? De Europese wetenschappelijke denktank EASAC deed daarover deze zomer een aantal ingrijpende aanbevelingen in het rapport Decarbonisation of buildings.

Installatie nieuwe leden KNAW - 13 september 2021

Tijdens de bijeenkomst op 13 september zijn de drieëntwintig nieuwe KNAW-leden van het jaar 2021 geïnstalleerd. Leden worden geselecteerd op grond van hun wetenschappelijke prestaties en zijn lid voor het leven.

Hoe communiceren robots en dieren? - 9 september 2021

Taal en muziek worden vaak gezien als specifiek menselijke communicatieve vaardigheden. Maar ook dieren communiceren met elkaar. En robots moeten soms met mensen samenwerken en communiceren. Wat zijn overeenkomsten tussen menselijke en niet-menselijke communicatie, en wat zijn verschillen?

Nep of niet nep? De geesteswetenschappen en de kennis van de waarheid - 28 juni 2021

Nepnieuws is en blijft een groot maatschappelijk probleem – onze samenleving verkeert in een informatievertrouwenscrisis. Binnen de geesteswetenschappen is het bestaan van verschillende perspectieven op de werkelijkheid een natuurlijk gegeven. 

Intimidatie van wetenschappers: wie beschermt academische vrijheid? - 24 juni 2021

De druk op wetenschappers, bijvoorbeeld op sociale media, kan hoog oplopen als hun resultaten een deel van het publiek niet bevallen. Hoe kunnen wetenschappers onder dergelijke druk en intimidatie hun vrijheid bewaren en zichzelf niet censureren?

Leren tijdens corona: de effecten van de lockdown op het basis- en voortgezet onderwijs - 23 juni 2021

Dat de schoolsluiting effect zal hebben op leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, staat buiten kijf. Maar over welke effecten hebben we het precies? Er wordt gesproken over vergroting van de sociale verschillen door uiteenlopende toegang tot hulpbronnen, zoals laptops. Ook hebben leerlingen vertraging opgelopen door gemiste lessen. Moeten we ons zorgen maken? In dit webinar kijken wetenschappers met verschillende achtergronden naar deze en gerelateerde vragen.

De Olympische Spelen van toen tot nu - 22 juni 2021

Ergens in de 8e eeuw v. Chr. ontstonden in Griekenland de Olympische Spelen. Al snel werden ze aan de grote held Heracles toegeschreven en kregen zo een mythologisch en ideologisch fundament. Door de geschiedenis heen is het evenement nog vaak ingezet voor eigen idealen of politieke doelen. In de aanloop naar de XXXIIe Olympiade in Tokio belicht de KNAW tijdens dit webinar een aantal van deze historische momenten.

Akademiemiddag - 31 mei 2021

Op 31 mei vond de jaarlijkse Akademiemiddag van de KNAW plaats. Op het programma staan de Jaarrede door Akademiepresident Ineke Sluiter, de Akademielezing door Marion Koopmans, de uitreiking van de Akademiepenning aan Jaap van Dissel, en tot slot een paneldiscussie over de rol van de wetenschap bij de aanpak van pandemieën en andere rampen. Moderator was Patrick Nederkoorn.

Coronavaccins en trombose - 27 mei 2021

Het Nederlandse vaccinatieprogramma is vol op stoom, maar er zijn ook tegenslagen. Na vaccinatie met de zogenoemde ‘adenovirus-vaccins’ van AstraZeneca en Janssen treedt in zeldzame gevallen trombotische trombocytopenie op. Bij deze even ernstige als zeldzame bijwerking kan trombose in de veneuze sinussen van de hersenen optreden.

Gecontroleerde humane infectiestudies - 18 mei 2021

Binnen Nederland is veel expertise aanwezig op het gebied van gecontroleerde humane infectiestudies (controlled human infection models – CHIM). Ook rondom COVID-19 zijn nog veel vragen die mede met een CHIM efficiënt kunnen worden onderzocht. Er is echter veel maatschappelijke discussie rondom dergelijke studies en veiligheidsaspecten ervan.

Techniek in je mobiele telefoon - 10 mei 2021

We kunnen steeds meer met onze mobiele telefoon. Maar hoe werkt het en hoe krijg je al die techniek in een steeds dunner apparaat? Want hoe te zorgen voor efficiënt energiegebruik terwijl we juist meer informatie willen uitwisselen? Wat zijn de consequenties van het 5G-netwerk voor de hardware? En hoe combineren we deze geavanceerde techniek met duurzaam en verantwoordelijk gebruik van materialen in de telefoon?

Economische doorstart of nieuw begin? - 29 april 2021

Een veilige voorspelling die we nu al kunnen doen: de pandemie zal ook in de komende jaren grote gevolgen hebben voor de economie. Hoe die gevolgen eruit zullen zien, zal mede bepaald worden door het beleid van de overheid. Het Centraal Planbureau heeft onlangs zijn licht laten schijnen over die vooruitzichten in Raming Centraal Economisch Plan. Drie economen reageren daarop en presenteren eigen aanbevelingen.

De logica van AI - 22 april 2021

Artificiële intelligentie moet ons leven verrijken, maar er niet mee aan de haal gaan. Het moet zich houden aan door mensen gehanteerde logica en principes voor rationaliteit, moraliteit en consistentie. Kortom, wij willen machinaal handelen kunnen begrijpen en sturen. Mens en machine moeten elkaar in voldoende mate verstaan om op de gewenste manier met elkaar om te gaan. 

Wiskunde in tijden van corona: netwerkmodellen en de verspreiding van infectieziekten - 19 april 2021

Sociale netwerken kunnen leiden tot snelle verspreiding van infectieziekten. Met behulp van epidemiologische modellen kan niet alleen de verspreiding binnen deze netwerken, maar ook het effect van de bestrijding in kaart gebracht worden. 

Innovatie versneld door coronacrisis - 15 april 2021

Het medisch-technisch wetenschappelijk onderzoek is mede door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. De ontwikkeling van sneltesten en nieuwe beademingsapparatuur zijn daar voorbeelden van. De medisch-technische onderzoekers die spreken tijdens dit webinar laten zien hoe de coronacrisis ontwikkelingen binnen hun vakgebied beïnvloedt. 

‘Er hangt iets in de lucht' | Eén jaar coronapandemie - 25 maart 2021

Ruim een jaar geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Wat heeft de wetenschap in de tussentijd geleerd over het overdragen van virussen via druppeltjes en aerosolen? In dit webinar bespreken zeven experts de successen, de mislukkingen en de toekomst van de wetenschap achter de verspreiding van infectieziekten via de lucht.

Installatie nieuwe leden De Jonge Akademie - 23 maart 2021

Op 23 maart werden tien nieuwe De Jonge Akademie-leden geïnstalleerd tijdens een hybride bijeenkomst. Ieder nieuw lid vertelt tijdens de installatiebijeenkomst kort over haar of zijn onderzoek.

Hoe ver mag de overheid gaan? Overheidsingrijpen in crisistijd - 18 maart 2021

De lockdown en alle maatregelen in de coronapandemie roepen meer en meer de vraag op hoe ver de overheid mag ingrijpen in ons dagelijks leven. 

Verkiezingen in coronatijd. ‘Typisch Nederlands’ gedrag in crisistijd - 15 maart 2021

Hoe reageren politici en burgers op de coronacrisis? En hoe moeten we in het licht daarvan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zien? Bij het domein geesteswetenschappen gaan we tijdens dit webinar in op wat politici afgelopen jaar typisch Nederlandse reacties noemden. Hoe typisch waren de reacties van burgers eigenlijk? En reageerden niet juist politici met herkenbare bestuurlijke reflexen?

Epidemiologie van infectieziekten en de Covid-19-pandemie - 11 maart 2021

De hele wereld is in de greep van de Covid-19-pandemie. Regelmatig worden in het maatschappelijk debat  epidemiologische begrippen gehanteerd, zoals 'reproductiegetal' ('R-getal'), 'superspreader-events' en 'kritische vaccinatiegraad'.

Maar wat houden deze begrippen in? Wat is de rol van epidemiologie en wiskundige modellering in het Covid-19-tijdperk? Waarom zijn sommige landen er wél in geslaagd de epidemie te voorkomen en andere niet?

Uitreiking M.W. Beijerinck Virologie Prijs en Beijerinck Premie - 5 maart 2021

Ralf Bartenschlager krijgt de M.W. Beijerinck Virologie Prijs van de KNAW voor zijn bijdragen aan de strijd tegen hepatitis C. Hij krijgt de prijs van 35.000 euro en een medaille uitgereikt op het Dutch Annual Virology Symposium op 5 maart 2021. Daar ontvangt ook viroloog Sebastian Lequime de Beijerinck Premie (25.000 euro) voor jonge virologen.

Waarom we ons (niet) aan de regels houden - 23 februari 2021

De naleving van regels was zelden zo het middelpunt van nationale discussie. Wat weten we uit onderzoek over naleving van gedragsrichtlijnen, al dan niet opgelegd door de overheid? In het webinar 'Waarom we ons (niet) aan de regels houden' op 23 februari belichtten deskundigen de gespannen relatie tussen de communicatie over wet- en regelgeving en de naleving ervan.

De Maakbare Mens - 18 februari 2021

Hoe maakbaar is de mens? Op 18 februari 2021 organiseerde de KNAW het webinar 'De maakbare mens'. Van exoskeletten en protheses, tot het verbinden van hersenen met computers: er is steeds meer mogelijk op het gebied van het uitbreiden en verbeteren van het menselijk lichaam. Maar is het wel wenselijk om te werken aan De Supermens? Waar zijn Nederlandse wetenschappers nu mee bezig en hoe beïnvloeden zij de mens van de toekomst?

Avond van de A.M. Turing Award - 17 februari 2021

De film Toy Story markeerde 25 jaar geleden het begin van een nieuw filmgenre: computergestuurde animatiefilms. Dit mede dankzij het werk van Ed Catmull en Pat Hanrahan, de grondleggers van Disneys PIXAR en pioniers van de moderne computer graphics. In 2019 wonnen zij hiervoor de A.M. Turing Award, ook wel de ‘Nobelprijs voor de informatica’ genoemd.

Academische vrijheid in Nederland - 17 februari 2021

Wat betekent academische vrijheid? Welke grenzen kunnen eraan gesteld worden en wie is er verantwoordelijk voor? Op woensdag 17 februari 2021 presenteerde de KNAW het rapport 'Academische vrijheid in Nederland' waarin zij het begrip academische vrijheid nader uitwerkt, en ingaat op spanningsvelden die kunnen ontstaan bij financiering van wetenschap, samenwerking met het bedrijfsleven en bij deelname aan het publieke debat.

Uitreiking KNAW Early Career Award 2020 - 15 februari 2021

Tijdens deze online bijeenkomst ontvangen twaalf getalenteerde jonge onderzoekers de KNAW Early Career Award. Deze prijs is is bestemd voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën verder te ontwikkelen.

Uitreiking Descartes-Huygensprijs - 12 februari 2021

Tijdens deze feestelijke online bijeenkomst ontvingen de Franse fysica Halima Mouhib en de Nederlandse evolutionair ecoloog Rampal Etienne de Descartes-Huygensprijs 2020. De voertaal was Engels.

Onrust op straat | Een avondklok met onverwachte gevolgen - 4 februari 2021

Het instellen van de avondklok leidde tot demonstraties en rellen in diverse gemeenten. De beelden van het ‘on-Nederlandse’ geweld waren internationaal nieuws. In dit webinar belichten deskundigen op basis van eigen onderzoek de achtergronden van deze gebeurtenissen. Waren deze wel zo uniek als gesuggereerd werd? Zijn er te veel beperkingen opgelegd aan jongeren? En welke andere problemen spelen er in de wijken waaruit de meeste plegers afkomstig zijn?

Avond van de Abelprijs - 28 januari 2021

In 2020 wonnen Hillel Furstenberg (Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem) en Gregory Margulis (Yale Universiteit) de Abelprijs. Zij kregen de prijs, die wordt gezien als de Nobelprijs van de wiskunde, voor hun ‘baanbrekend gebruik van methoden uit de waarschijnlijkheidstheorie en de theorie van dynamische systemen in de groepentheorie, getaltheorie en combinatoriek', aldus de Abelprijsjury. Tijdens het webinar zal het werk van Furstenberg en Margulis worden uitgelicht.

Draagvlak voor vaccinatie - 19 januari 2021

Nu Nederland start met vaccineren is de vraag naar het draagvlak daarvoor in de samenleving urgent. Wat maakt dat iemand zich laat vaccineren? Maar ook: hoe is iemand die twijfelt te verleiden om zich te laten vaccineren? En welke rol kan en moet de overheid hierin spelen?

Het nieuwe coronavirus en de feiten over vaccinatie - 7 januari 2021

Het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus is gestart. Het eerste coronavaccin van  Pfizer/BioNTech is door het Europees medicijnagentschap (EMA) goedgekeurd en het tweede, van Moderna, is sinds kort eveneens goedgekeurd voor gebruik. In de tussentijd zijn er een nieuwe varianten van het virus opgedoken.

Onstuimig onderzoek: metaperspectieven op coronawetenschap - 14 december 2020

Het onderzoek naar het nieuwe coronavirus vindt plaats onder hoge publieke en politieke druk. Maar hoe betrouwbaar is deze 'fast science'? En waar ligt de grens tussen wetenschap en politiek? In dit webinar geven wetenschappers op het gebied van communicatiewetenschap, methodologie, wetenschapssociologie en –filosofie, antwoord op deze vragen.

Landbouw van de toekomst - 8 december 2020

Het Nederlandse landbouwsysteem staat ter discussie: de efficiëntie is groot, maar de effecten op biodiversiteit en landschap roepen steeds meer weerstand op. Ecologische kringlooplandbouw – gebaseerd op diverse gewassoorten per veld – kan met minder input hoge opbrengsten genereren. Dit systeem kent echter nog technologische, logistieke en organisatorische uitdagingen. Wat is er nodig om tot een duurzaam systeem te komen dat rendabel is én haalbaar in de praktijk?

Perspectieven op literatuur - 7 december 2020

De letterkunde in Nederland is springlevend en innovatief, ondanks de ‘ontlezing’ en de precaire situatie van taal- en literatuuropleidingen. Tijdens dit webinar tonen vijf experts hoe, in een veranderend literair veld, nieuwe zienswijzen richting geven aan de toekomst van literatuur en letterkunde in Nederland.

Wat hebben de universiteiten nodig? - 1 december 2020

Het is al jaren onrustig aan de Nederlandse universiteiten. Daarom hebben drie hoogleraren onlangs een pamflet '40 stellingen over de wetenschap' gepubliceerd, waarin ze inhoudelijke stelling nemen over wat een universiteit zou moeten zijn. Zij pleiten voor een andere en betere financiering van universiteiten en een democratischer intern bestuur. 

Prijsuitreiking De la Courtprijs 2020 - 16 november 2020

Myriam Everard ontving op maandag 16 november 2020 de De la Courtprijs van de KNAW voor haar wetenschappelijke oeuvre. Hierin staat de rol van vrouwen in de Nederlandse geschiedenis centraal.

Minder vliegen in de wetenschap. Op weg naar een CO2-neutraal academisch klimaat - 13 november 2020

Op vrijdag 13 november 2020 organiseerde De Jonge Akademie het webinar 'Minder vliegen in de wetenschap. Op naar een CO2-neutraal academisch klimaat'. De Jonge Akademie presenteerde onder meer de resultaten van hun onderzoek naar de ecologische voetafdruk van academisch vliegen. 

Black Achievement Month lezing met Aspha Bijnaar - 30 oktober 2020

Op uitnodiging van de Akademie van Kunsten spreekt onderzoeker en schrijver Aspha Bijnaar tijdens de Black Achievement Month aan de hand van literatuur en studies over de waarden die ze meekreeg in haar opvoeding in relatie tot haar leven en carrière in Suriname en Nederland. Haar lezing is getiteld: Soul on Fire. De kracht van verhalen in de strijd tegen racisme

Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving. - 28 oktober 2020

In 2021 is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte, een van de invloedrijkste figuren uit de Europese geschiedenis, stierf. Zijn optreden heeft ook diepe sporen nagelaten in de Nederlandse samenleving. Denk aan de politiek, de rechtspraak, het onderwijs, het waterbeheer en de cultuur. Tijdens deze bijeenkomst staat Napoleons invloed in Nederland centraal: hoe ver reikt de arm van Napoleon?

Installatie nieuwe leden De Jonge Akademie - 26 oktober 2020

Op maandagavond 26 oktober vond de installatie van de nieuwe leden van De Jonge Akademie online plaats. Ook werd deze avond afscheid genomen van de lichting leden 2015. Deze installatiebijeenkomst is nu online terug te zien.

Installatie nieuwe leden Akademie van kunsten - 23 oktober 2020

Op vrijdag 23 oktober vond de installatie van de nieuwe leden van de Akademie van Kunsten online plaats. Deze installatiebijeenkomst is nu online terug te zien.

Het nieuwe coronavirus - De opkomst en bestrijding van een tweede golf? - 22 oktober 2020

Het aantal besmettingen met Covid-19 loopt weer gestaag op. Updates over de ontwikkelingen van het onderzoek en wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten, blijven relevant.

Gentherapie - 24 september 2020

Wat zijn de mogelijkheden en potentiële risico’s van gentherapie? Tijdens de online bijeenkomst Gentherapie gingen vier wetenschappers in op deze vragen en belichten ze gentherapie nu en in de toekomst.

De installatie van de nieuwe KNAW-leden - 14 september 2020

De KNAW heeft achttien nieuwe leden gekozen. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties.

De gevolgen van Covid-19 voor SSH-onderzoek: Wat verandert er en wat blijft? - 10 september 2020

De onderzoekspraktijk in de sociale en geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities) ondervindt allerlei gevolgen van de coronacrisis, maar wat zijn de belangrijkste? Welke van deze veranderingen zijn van voorbijgaande aard, en welke zullen de sector blijvend veranderen?

Religie, wetenschap en politiek in tijden van corona - 4 september 2020

Wat is de zin van leed? Crises en pandemieën roepen bij veel mensen nieuwe vragen op. Gelovigen beantwoorden die vaak vanuit hun levensovertuiging, maar verhouden zich ook – al dan niet wantrouwig - tot wetenschap en staatsbeleid. In dit webinar bespreken we hoe de relatie tussen religie, wetenschap en politiek door de coronacrisis wordt ge(her)definieerd.

Elektrisch vervoer- 9 juli 2020

Een KNAW-webinar over elektrisch vliegen, rijden en varen onder leiding van moderator Paulien Herder, hoogleraar energiesystemen aan de Technische Universiteit Delft.

Covid-19 en grondrechten - 7 juli 2020

Vrijwel alle coronamaatregelen raken onze grondrechten: van bewegingsvrijheid tot demonstratierechten en van gelijke behandeling tot het recht op gezondheid. Maar wat houden die grondrechten eigenlijk in? Wanneer mogen ze worden ingeperkt? En hoe gaan andere landen hiermee? Vier experts geven hun visie.

Verbonden tegen Covid-19 - Hoe netwerken pandemieën verspreiden en bestrijden - 30 juni 2020

De razendsnelle verspreiding van Covid-19 is mogelijk gemaakt door mondiale netwerken van verkeer en sociale interactie. Diezelfde netwerken stellen ons echter ook in staat om Covid-19 te bestrijden. In dit webinar spreken vier experts over netwerkaspecten van pandemiebestrijding, vanuit het perspectief van medische, exacte, sociale en communicatiewetenschappen.

Antiracisme op universiteiten - 29 juni 2020

De internationale roep om een antiracistische beleidsagenda heeft ook Nederlandse universiteiten bereikt. Het legt genadeloos bloot hoe onvoorbereid de academische wereld op dit debat is. Hoe gaan universiteiten effectief om met modern activisme dat veelal plaatsvindt op social media?

Implementatie Plan S - 23 juni 2020

De KNAW organiseert met medewerking van NWO een webinar over de manier waarop NWO Plan S zal implementeren en welke keuzes daarbij worden gemaakt.

Kwaliteit in leven in coronatijden - 16 juni 2020

Wat is de invloed van de coronamaatregelen op onze kwaliteit van leven? Wat zijn de belangrijkste psychische, sociale en economische veranderingen en hoe beïnvloeden deze veranderingen ons oordeel over het gevoerde beleid? Experts geven vanuit verschillende perspectieven - economie, geschiedenis, gezondheidswetenschappen, ethiek - antwoord op deze vragen.

Corona: van druppeltjes tot pandemie - 4 juni 2020

Tijdens dit webinar gingen vooraanstaande deskundigen in op drie aspecten van de verspreiding: het vrijkomen van besmette druppeltjes en aërosolen bij hoesten en spreken, hoe de bevolking kan worden beschermd tegen deze besmetting. En wat dit betekent voor de verspreiding, op basis van epidemiemodellen?

Kunst en wetenschap, samenwerking onder de loep - 15 juni 2020

Waarom hebben we samenwerking tussen kunst en wetenschap nodig om complexe problemen op te lossen? Hoe leidt een hybride samenwerking tot doorbraken in het denken en in onderzoeksmethoden, en hoe kunnen ze leiden tot innovaties in wetenschap, kunst, technologie en maatschappelijke vraagstukken?

KNAW Onderwijsprijs 2020

Indrukwekkende profielwerkstukken over actuele en prikkelende onderwerpen zoals verlof van tbs’ers, het verbeteren van leerprestaties van kinderen en het voorkomen van polsblessures bij het turnen werden op 9 juni bekroond.

Nut en noodzaak van dierproeven - 8 juni 2020

De afgelopen decennia is grote vooruitgang geboekt bij het beperken en verbeteren van dierproeven, Nederland behoort hierbij wereldwijd tot de koplopers. Tijdens dit webinar bespreken wetenschappers waarom dierproeven toch nog een noodzaak zijn.

Webinars basisinkomen - 2, 4, 8 en 11 juni 2020

De Akademie van Kunsten organiseert op 2, 4, 8 en 11 juni 2020 een serie van vier webinars over het basisinkomen. Hierin bundelen kunstenaars, experts en wetenschappers hun krachten en belichten de verschillende facetten van het basisinkomen. 

Akademiemiddag 2020 - 25 mei 2020

Op maandag 25 mei vond de jaarlijkse Akademiemiddag plaats. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van het afscheid van Wim van Saarloos, die op 1 juni aftreedt als president van de KNAW.

Het nieuwe coronavirus - 19 mei 2020

Het coronavirus heeft de wereld al bijna een half jaar in zijn greep. In Nederland zetten we na een intelligente lockdown nu de eerste stappen naar een intelligente exit. Een belangrijk moment dat opnieuw de nodige onzekerheden met zich meebrengt.