Toeval in de geneeskunde - 26 oktober 2021

Stel dat we alle externe oorzaken en interne mechanismen van het ontstaan van ziekten zouden kennen. Zou het toeval dan nog een rol spelen bij wie er bijvoorbeeld kanker krijgt en wie niet? Kunnen we dan voorspellen of iemand een hartaandoening of Alzheimer zal krijgen? In dit webinar vertellen drie wetenschappers over hun onderzoek en komen zij met uitdagende stellingen over de rol van toeval in de geneeskunde.

De voertaal van dit webinar is Engels.

Terugkijken

Bekijk dit webinar op het YouTube-kanaal van de KNAW

Sprekers

  • 0:00:00 Jan Vandenbroucke, emeritus hoogleraar klinische epidemiologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum – Openingswoord en inleiding
  • 0:03:28 George Davey Smith, directeur van de Medical Research Council Integrative Epidemiology Unit, University of Bristol – Chance as the fundamental element in epidemiological thinking
  • 0:39:40 Olaf Dekkers, hoogleraar onderzoeksmethodologie bij de afdelingen klnische epidemiologie en endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum – Randomness in treatment
  • 1:04:35 Jan Vandenbroucke, emeritus hoogleraar klinische epidemiologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum – Medicine as a stochastic art
  • 1:16:49 Paneldiscussie onder leiding van Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie bij het Amsterdam UMC

Lees meer over dit onderwerp

Smith GD. Epidemiology, epigenetics and the 'Gloomy Prospect': embracing randomness in population health research and practice. Int J Epidemiol. 2011 Jun;40(3):537-62. doi: 10.1093/ije/dyr117. PMID: 21807641.

Dekkers OM, Mulder JM. When will individuals meet their personalized probabilities? A philosophical note on risk prediction. Eur J Epidemiol. 2020 Dec;35(12):1115-1121. doi: 10.1007/s10654-020-00700-w. Epub 2020 Nov 28. PMID: 33247797.

Ierodiakonou K, Vandenbroucke JP. Medicine as a stochastic art. Lancet. 1993 Feb 27;341(8844):542-3. doi: 10.1016/0140-6736(93)90294-q. PMID: 8094784.