Akademiemiddag - 31 mei 2021

Op 31 mei vond de jaarlijkse Akademiemiddag van de KNAW plaats. Op het programma staan de Jaarrede door Akademiepresident Ineke Sluiter, de Akademielezing door Marion Koopmans, de uitreiking van de Akademiepenning aan Jaap van Dissel, en tot slot een paneldiscussie over de rol van de wetenschap bij de aanpak van pandemieën en andere rampen. Moderator was Patrick Nederkoorn.

Terugkijken

1:09 Jaarrede door Ineke Sluiter, president KNAW
15:50

Akademielezing door Marion Koopmans, hoogleraar virologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam - Key outstanding questions over COVID

33:45 Uitreiking Akademiepenning aan Jaap van Dissel door Ineke Sluiter
45:00

Paneldiscussie over de rol van de wetenschap bij (toekomstige) rampen met:

  • Carlijn Bouten, Cell-Matrix interaction in Cardiovascular Regeneration, Technische Universiteit Eindhoven
  • Jaap van Dissel, directeur van het Centrum van Infectieziekten van het RIVM en hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten, Universiteit Leiden
  • Pearl Dykstra, hoogleraar empirische sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Marion Koopmans, hoogleraar virologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  • Maarten Prak, hoogleraar sociale en economische geschiedenis, Universiteit Utrecht

Jaap van Dissel ontvangt de Akademiepenning en Oorkonde uit handen van Ineke Sluiter. Foto Inge Hoogland