Gecontroleerde humane infectiestudies - 18 mei 2021

Binnen Nederland is veel expertise aanwezig op het gebied van gecontroleerde humane infectiestudies (controlled human infection models – CHIM). Ook rondom COVID-19 zijn nog veel vragen die mede met een CHIM efficiënt kunnen worden onderzocht. Er is echter veel maatschappelijke discussie rondom dergelijke studies en veiligheidsaspecten ervan.

Tijdens dit webinar wordt vanuit verschillende invalshoeken de mogelijke voordelen, beperkingen en risico’s van een CHIM met SARS-CoV-2 belicht. Hiermee brengen de sprekers de nodige nuance aan binnen het debat en leggen een basis voor een standpunt op dit thema.

Terugkijken

Bekijk deze en andere video's van bijeenkomsten op ons YouTubekanaal.

Sprekers

0:03:13 Dimitri Diavatopoulos, associate professor infectious diseases, Radboud Universitair Medisch Centrum - Wat is de wetenschappelijke waarde van CHIM?

0:18:45 Rieke van der Graaf, associate professor medische ethiek, Universitair Medisch Centrum Utrecht - Maatschappelijk waarde, hoogte van risico en de verhouding daartussen

0:36:11 Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum - Risico’s van een gecontroleerde infectie met SARS-CoV-2 op basis van epidemiologische data

0:49:43 Robert Sauerwein, emeritus hoogleraar medische parasitologie, Radboud Universitair Medisch Centrum - WHO richtlijn voor gecontroleerde infectiestudies met SARS-CoV-2 1:04:04 Meta Roestenberg, internist-infectioloog, Leids Universitair Medisch Centrum - Hoe zou de eerste Nederlandse SARS-CoV-2 CHIM eruit moeten zien?

1:23:25 Martine de Vries, hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde - Eerlijke inclusie (of: met wie), informed consent, betaling en verzekering

1:38:25 Paneldiscussie onder leiding van Heiman Wertheim en Ron Fouchier

1:59:57 Afsluiting webinar door Heiman Wertheim