Klimaat van alle kanten: De gevolgen van klimaatverandering, kwetsbaarheid en aanpassingen - 4 april 2022

De boodschap van het IPCC-rapport uit 2022 over Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability is duidelijk. Klimaatverandering  brengt  nu al grote risico’s met zich mee. Deze risico’s raken ecosystemen en mensen en treffen disproportioneel de meest kwetsbaren.

Maar daar blijft het niet bij want klimaatverandering verergert ook de 'klimaathotspots' met sociaaleconomische kwetsbaarheden en historische ongelijkheden. Klimaatverandering heeft onomkeerbare gevolgen die voorbij de grenzen gaan van ecologische en menselijke systemen.

Terugkijken

Of kijk dit webinar terug via ons YouTube-kanaal.

  • 0:02 Inleiding door Maarten Prak
  • 2:40 Tatiana Filatova, Professor of Computational Economics of Climate Change, TU Delft over Socio-behavioral drivers of individual adaptation to climate change. (Lezing in het Engels)
  • 22:05 Maarten van Aalst, Director of the Red Cross Red Crescent Climate Centre and Princess Margriet Chair in Climate and Disaster Resilience at ITC, Universiteit Twente, coordinating lead author of the IPCC WGII report
  • 35:20 Robbert Biesbroek, Associate Professor, Public Administration and Policy group, Wageningen University, coordinating lead author of the IPCC WGII report, Solution space for climate change adaptation
  • 49:39 Vragen en discussie onder leiding van Tatiana Filatova en Maarten Prak. De voertaal is Nederlands.

Wereldwijde klimaatactie is cruciaal. Hoewel de planning en implementatie van klimaatadaptatie voordelen oplevert, is de voortgang ongelijkmatig verdeeld en wordt de prioriteit gegeven aan onmiddellijke risicovermindering, waardoor kansen voor transformationele aanpassingen in gevaar komen. Hoe kan de mensheid zich effectief aanpassen, gezien de ongelijke risicoverdeling over sectoren en regio's, kleine effecten en aanpassingslimieten? Hoe kan goed bestuur de aanpassingskloven verkleinen en klimaatbestendige ontwikkeling stimuleren? En hoe kunnen zachte adaptatiegrenzen worden overwonnen? Tijdens dit webinar komen deze en andere open vragen aan bod en zullen de belangrijkste onderzoeksontwikkelingen worden besproken.