Klimaat van alle kanten: alternatieve vormen van regulering van klimaatrisico’s - 7 maart 2022

De toenemende urgentie van de klimaatcrisis vraagt nieuwe inzichten vanuit verschillende disciplines. Hoe krijgen we controle over de klimaatcrisis en wat moeten we daar voor doen? Welke alternatieve vormen van regulering van klimaatrisico's worden er ontwikkeld?

De KNAW houdt maandelijks een webinar met wetenschappelijke inzichten uit een breed palet aan wetenschapsgebieden. In dit tweede webinar in de reeks Klimaat van alle kanten, zullen experts en wetenschappers inzichten geven over de alternatieve vormen van regulering en klimaatrisico’s. 

Terugkijken

Of kijk de reeks klimaatwebinars terug via ons YouTube-kanaal.

0:00:01 Josephine van Zeben, hoogleraar recht, Wageningen University & Research

0:04:25 Elbert de Jong, hoogleraar privaatrecht, Universiteit Utrecht – Opgewarmde rechters? Over de rol van de civiele rechter bij het adresseren van klimaatrisico’s

0:18:06 Veerle Heyvaert, hoogleraar recht, London School of Economics and Political Science – Klimaatrecht en transnationaal beleid: de bijdrage van 'non-state actors'

0:34:43 Michael Faure, hoogleraar internationaal en vergelijkend milieurecht, Universiteit Maastricht – Verzekerd van of tegen klimaatschade?

0:46:57 Vragen en discussie onder leiding van Josephine van Zeben.