Leren tijdens corona: de effecten van de lockdown op het basis- en voortgezet onderwijs - 23 juni 2021

Dat de schoolsluiting effect zal hebben op leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, staat buiten kijf. Maar over welke effecten hebben we het precies? Er wordt gesproken over vergroting van de sociale verschillen door uiteenlopende toegang tot hulpbronnen, zoals laptops. Ook hebben leerlingen vertraging opgelopen door gemiste lessen. Moeten we ons zorgen maken? In dit webinar kijken wetenschappers met verschillende achtergronden naar deze en gerelateerde vragen.

Terugkijken

Kijk deze en andere webinars terug via ons YouTubekanaal.

Sprekers

  • Thijs Bol, universitair hoofddocent sociologie, Universiteit van Amsterdam - Onderzoek naar scholensluiting en ouderbetrokkenheid bij thuisonderwijs
  • Carla Haelermans, universitair hoofddocent onderwijseconomie, Universiteit Maastricht - Inzicht in leervertraging en ongelijkheid tussen leerlingen op basis van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
  • Nadira Saab, bijzonder hoogleraar e-Didactiek van het primair en voortgezet onderwijs, Universiteit Leiden en Strategisch Adviseur Onderzoek bij Kennisnet Online lesgeven en lessen van afstandsonderwijs
  • Catrin Finkenauer, hoogleraar Interdisciplinary Social Science: Youth Studies en wetenschappelijk directeur van het Strategisch Thema Dynamics of Youth, Universiteit Utrecht - Welzijn van jongeren vanuit interdisciplinair onderzoek

Het webinar werd voorgezeten door Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie, Universiteit Utrecht en voorzitter Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR).