Oplossingen voor klimaatverandering - 6 oktober 2021

Wat zijn de consequenties van de opwarming van de aarde en welk risico heeft de stijgende zeespiegel voor Nederland? In aanloop naar de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) op 1 november 2021, komen de oplossingen voor klimaatverandering op internationaal en nationaal niveau tijdens dit webinar aan de orde. Welke antwoord bieden zij?

Terugkijken

Bekijk dit webinar op het YouTubekanaal van de KNAW

Sprekers

00:00:00 Opening en introductie doorJack Middelburg, hoogleraar geochemie, Universiteit Utrecht, en wetenschappelijk directeur NESSC en Leo Meyer, gastdocent aardwetenschappen, Universiteit Utrecht

00:07:11 Roderik van de Wal, hoogleraar zeespiegel en invloed op de kust, Universiteit Utrecht - Hoe hoog stijgt de zee?

00:32:32 Heleen de Coninck, hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, Technische Universiteit Eindhoven - Oplossingsrichting en hoop voor de toekomst

00:53:28 ZKH Jaime de Bourbon de Parme, Klimaatgezant namens de Rijksoverheid – De internationale aanpak

01:19:15 Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord – De nationale aanpak

01:50:00 Paneldiscussie en vragen onder leiding van Jack Middelburg en Leo Meyer

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van al onze bijeenkomsten? Meld u aan via https://knaw.nl/blijfopdehoogte