Religie, wetenschap en politiek in tijden van corona - 4 september 2020

Wat is de zin van leed? Crises en pandemieën roepen bij veel mensen nieuwe vragen op. Gelovigen beantwoorden die vaak vanuit hun levensovertuiging, maar verhouden zich ook – al dan niet wantrouwig - tot wetenschap en staatsbeleid. In dit webinar bespreken we hoe de relatie tussen religie, wetenschap en politiek door de coronacrisis wordt ge(her)definieerd.

Deze opname is ook beschikbaar op ons YouTube-kanaal.