ALLEA/FEAM-project Ongelijkheid in gezondheid

Slotconferentie Health inequalities: new methods, better insights? - 8 december 2021

Tijdens deze KNAW-conferentie werd het eindrapport van het ALLEA/FEAM-project over ongelijkheid in gezondheid aan een breder publiek worden gepresenteerd. De voertaal is Engels.

Dit ALLEA/FEAM-project is uitgevoerd tijdens de COVID-19-pandemie, die opnieuw heeft laten zien hoezeer gezondheidsverschillen overal doorwerken. De gezondheidseffecten van de pandemie zijn ernstiger onder kansarme groepen, en hetzelfde geldt voor de negatieve effecten van de coronamaatregelen. Hoe kunnen de nieuwe methoden bijdragen tot meer inzicht in deze verschillen, en wat is hun meerwaarde ten opzichte van de klassieke onderzoeksmethoden?

Terugkijken

Vimeo Channel

Sprekers

00:31 Chair, Johannes Siegrist, Heinrich Heine University Düsseldorf and committee member, chair

04:55 Sjaak Neefjes, Leiden University Medical Center and KNAW board member, opening on behalf of the KNAW

09:20 Johan Mackenbach, Erasmus MC and chair of the committee, Understanding health inequalities: the usefulness of an expanded toolbox

43:00 Ana Diez Roux, Drexel University, Known unknowns in the field of health inequalities: priorities for research

1:07:40 Margaret Whitehead, University of Liverpool, committee member, Solutions for health inequalities: reflections on the interface between science and policy

1:36:00 Discussion

1:56:00 Tea break

2:02:00 Clare Bambra, Newcastle University, committee member, COVID-19: an unequal pandemic

2:35:00 Thierry Lang, University of Toulouse, COVID-19 policies and health inequalities

3:01:00 Maria Glymour, University of California San Francisco, Causal thinking in a pandemic: tools to understand COVID-19 inequalities and policy responses

3:25:30 Panel discussion

3:53:50 Closure on behalf of ALLEA (by Annette Grüters-Kieslich, Vice President) and FEAM (by George Griffin)