Uit de Kunstlezing met Riek Bakker. Hoe verder in de ruimtelijke ordening?

Stedenbouwkundige Riek Bakker sprak op 10 maart 2022 over de kunst van de ruimtelijke ordening in Nederland. Hebben we nog regie nodig of zien we wel wat er van komt?

Zij ging, mede naar aanleiding van haar in 2021 verschenen boek De ruimte van Riek, Bouwend aan Nederland, in op de vraag hoe actueel de ruimtelijke ordening in Nederland is in het licht van de klimaatcrisis. Ook stelde ze de vraag of de principes die ten grondslag liggen aan de inrichting van Nederland nog toepasbaar zijn in relatie tot de zeespiegelstijging.

In de Uit de Kunstlezingen vertellen leden over hun werk. Op donderdag 10 maart is stedenbouwkundige Riek Bakker te gast bij de Akademie van Kunsten in het Trippenhuis in Amsterdam.

Terugkijken

Deze opname is ook beschikbaar op ons YouTubekanaal.