Wetenschap en digitale technologie - 18 januari 2022

Digitale technologieën hebben tijdens de pandemie veel goeds gebracht dat we ook in het onderzoek en onderwijs niet meer zouden willen missen. Maar digitalisering brengt ook risico’s met zich mee voor veiligheid, en academische waarden - denk aan toezicht bij tentamens.

De universiteiten worden steeds afhankelijker van Big Tech – wordt het tijd dat ze een tegenmacht gaan vormen, en zo ja, hoe? Aan de andere kant heeft digitalisering allerlei nieuwe vormen van samenwerking mogelijk gemaakt. Wie moet het voortouw nemen bij het maken van beleid om dit potentieel van digitale technologie te benutten?

Terugkijken

Of kijk de expertmeeting terug via ons YouTube-kanaal.

 

  • 00:00 Welcome - Natali Helberger, professor of Information Law at University of Amsterdam, chair of the Academy committee on the impact of the Covid-19 pandemic on science, researchers and trust in science.
  • 07:25 Linnet Taylor, professor of International Data Governance, Tilburg University, about security, surveillance & resilience and about academic values and digitisation.
  • 14:55 Thomas Poell, professor of Data, Culture & Institutions, University of Amsterdam, about growing reliance on Big Tech.
  • 26:21 Valentina Mazzucato, professor of Globalisation & Development, Maastricht University, about digital technology as an enabler of new forms of (international) cooperation.
  • 36:21 Joris Hoboken, professor of Law at the Vrije Universiteit Brussels (VUB), about the role of politics.
  • 50:55 Results of Zoom poll - Giselinde Kuipers, research professor of Sociology, KULeuven in Belgium, and member of the Academy committee on the impact of the Covid-19 pandemic on science, researchers and trust in science.
  • 55:10 Panel discussion.