Adviestaak

KNAW pleit voor landelijke coördinatie om geneesmiddelen sneller bij patiënt te krijgen

Persbericht

Lees verder

Uitgelicht

Vorige Volgende

De Akademie brengt advies uit op tal van onderwerpen die de wetenschap betreffen. De adviesagenda van de KNAW is een doorlopende agenda met lopende en voorgenomen adviezen; er kunnen onderwerpen bijkomen of afvallen. De invalshoeken voor die adviesonderwerpen zijn op hoofdlijnen geschetst in Staan op kennisde strategische agenda van de KNAW voor 2021-2025.

Voor een aantal adviesonderwerpen wil de KNAW – samen met andere (koepels van) academies van wetenschappen – aansluiten bij onderwerpen die bij het Scientific Advice Mechanism (SAM) van de Europese Commissie spelen. Het gaat dan vooral om advisering op het gebied van science for policy (kennis voor beleid).

Voor de uitvoering van haar adviestaak heeft de KNAW adviesraden en adviescommissies ingesteld. Zij dragen adviesonderwerpen aan en spelen een rol bij de peer review – toetsing door vakgenoten – van de adviezen.

Werkwijze van de KNAW

Voor de totstandkoming van haar adviezen heeft de KNAW een handleiding (pdf) opgesteld. De adviezen worden opgesteld door steeds wisselende commissies van deskundigen. De commissieleden werken in de regel belangeloos aan de adviezen mee.

Via de gedragscode belangenverstrengeling en peer review waarborgt de Akademie de onafhankelijkheid van de commissieleden en de kwaliteit van de adviezen.