Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW-instituten

De KNAW heeft een klachtenregeling voor het melden van (de verdenking) van schending van de wetenschappelijke integriteit binnen haar onderzoeksorganisatie. De regeling geldt voor medewerkers maar ook voor anderen met een klacht over schendingen van wetenschappelijke integriteit begaan door (ex-)werknemers van de KNAW. De klachtenregeling is gebaseerd op de in juni 2012 herziene regeling van de Vereniging van Universiteiten.

Leden

Secretariaat

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0700