Stuurgroep kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen

De Akademie heeft naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport Kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen een onafhankelijke stuurgroep ingesteld die de verdere uitwerking van een nieuw beoordelingssysteem bevordert.

Bestuur en leden

Secretariaat

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

jack.spaapen@knaw.nl