Commissie Big data

De commissie ‘Big data’ heeft als doel het in kaart brengen van mogelijk verstrekkende implicaties van ‘big data’ voor wetenschappelijk onderzoek. Dit vanuit het perspectief dat de Nederlandse wetenschap op het gebied van onderzoek met ‘big data’ een vooraanstaande positie in het internationale veld kan verwerven. Daarbinnen ligt het accent op wetenschapsgebieden die werken met gegevens over personen.

Leden

Secretariaat

KNAW
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

ans.vollering@knaw.nl

Website