Commissie Talen in Nederland - Talen voor Nederland

Taken

De commissie heeft de volgende taken:

  1. het inventariseren van noden en wensen met betrekking tot kennis van talen en culturen in Nederland en voor Nederland
  2. het in kaart brengen van de huidige en de gewenste situatie in het onderwijs
  3. het doen van concrete aanbevelingen op grond van 1. en 2.

Bestuur en leden

Website