Commissie Replicatieonderzoek

In het voorjaar van 2017 brengt de KNAW een advies uit over replicatieonderzoek. Aanleiding is de groeiende zorg over de reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. Een commissie van de KNAW zal zich buigen over de vraag in hoeverre replicatieonderzoek – onderzoek waarin onafhankelijke wetenschappers het oorspronkelijke onderzoek herhalen – wenselijk is en welke maatregelen de juiste inzet van dit soort onderzoek kunnen bevorderen.

Bestuur en leden

jean.philippe.de.jong@knaw.nl

Website