Commissie Streefbeeld Proefdiervrije Innovatie Neurowetenschappen

De KNAW zal een streefbeeld opstellen gericht op de transitie naar proefdiervrij onderzoek bij gelijke of betere onderzoekskwaliteit binnen de neurowetenschappen. Dit doet de KNAW op verzoek van de ministeries van OCW en LNV, als onderdeel van haar deelname aan het Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Andere vormgevers van TPI zijn de Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ZonMW, Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), Stichting Proefdiervrij, de Topsector Life Sciences & Health (Topsecor LSH) en de Rijksoverheid.

Leden