Commissie Relatie publieke en private onderzoeksfinanciering

In september 2017 heeft de minister van OCW een motie van de Tweede Kamer overgenomen waarin de regering wordt verzocht 'te onderzoeken of en in hoeverre banden tussen publiek gefinancierde wetenschap en bedrijfsleven ertoe leiden dat bedrijven minder prikkels hebben om zelf te investeren in research and development.'

Een van de uitgangspunten bij die motie is dat samenwerking tussen universiteiten en bedrijven lovenswaardig is, maar niet mag betekenen dat universiteiten private investeringen overbodig maken. De minister heeft vervolgens aan de Akademie verzocht om in het kader van haar adviesfunctie het onderzoek uit te voeren.

Leden

Secretariaat

KNAW
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam