Verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan Nederlandse universiteiten

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan de universiteiten wordt algemeen beschouwd als een groot goed. Er zijn echter signalen dat deze verwevenheid aan onze universiteiten onder druk komt te staan: de verhouding tussen onderwijstijd en onderzoekstijd vormt voor wetenschappers een knelpunt.

De KNAW wil onderzoeken wat de oorzaken zijn van de toegenomen druk, nagaan wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs, en adviseren op welke wijze de verwevenheid van onderzoek en onderwijs kan worden behouden en waar nodig versterkt.

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden van de KNAW en De Jonge Akademie zal een position paper over het onderwerp maken.

Leden