Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)

De Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) bevordert onderzoek naar gezondheid en zorg. De Raad adviseert over medische wetenschappen met inbegrip van diergeneeskunde, farmacie en tandheelkunde.

De RMW brengt adviezen uit over de inhoud van én de randvoorwaarden voor medisch onderzoek. De adviesonderwerpen ontstaan in samenspraak met relevante organisaties. Daarnaast is de RMW in Nederland het aanspreekpunt voor de Council for the International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).

Bestuur en leden

De Raad telt maximaal 20 leden die op persoonlijke titel benoemd worden.

Leden

Secretariaat

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0799