De Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) draagt adviesonderwerpen aan betreffende de inhoud van -én de randvoorwaarden voor- onderzoek naar gezondheid en zorg.