Investigator-driven clinical research

Op  15 januari 2010 hield de RMW een symposium over de positie van het klinisch wetenschappelijk onderzoek.

De vraag naar steeds grotere efficiëntie in de gezondheidszorg laat steeds minder tijd over voor klinisch onderzoek dat vanuit de wetenschap wordt geïnitieerd. Ook de toenemende bureaucratie maakt het steeds lastiger om trials op te zetten. Hierdoor wordt de onderzoeksagenda voor therapeutisch klinisch interventieonderzoek steeds meer bepaald door de (farmaceutische) industrie.

Op het symposium gingen medisch onderzoekers en vertegenwoordigers uit de farmaceutische industrie met elkaar in gesprek over hoe de balans hersteld kan worden en wat de voorwaarden zijn voor goed, onafhankelijk klinisch onderzoek.

De presentaties vindt u hier:

Trends

Sponsor- and investigator-driven research

Requirements for IDCR