Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen (RNTW)

De Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen (RNTW) streeft naar een wetenschapsbeleid en onderzoeksomgeving waarin excellent wetenschappelijk onderzoek in de natuur- en technische wetenschappen optimaal beoefend kan worden.  Verder streeft de raad ernaar dat inzichten uit de natuur- en technische wetenschappen worden benut bij de ontwikkeling van beleid. De RNTW signaleert relevante ontwikkelingen, knelpunten en kansen in zijn werkgebied en vertaalt die naar voorstellen voor de advies- en forumfunctie van de KNAW.

De RNTW staat het bestuur van de KNAW terzijde bij de uitoefening van de adviestaak van de KNAW door:

  • voorstellen te doen voor gevraagd en ongevraagd advies over alle aspecten van de wetenschapsbeoefening binnen het eigen werkterrein. De raad zoekt hierin verbinding met andere wetenschapsgebieden
  • het begeleiden van lopende adviezen op het eigen werkgebied
  • het bevorderen van het gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten door 'beleid en politiek'
  • het (mede) verspreiden van resultaten van onderzoek onder een breed publiek.

Leden

Secretariaat

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam