Gezondheidsverschillen

Op individueel niveau zijn onderlinge verschillen in gezondheid onvermijdelijk, maar ook tussen groepen burgers bestaan er aanzienlijke en systematische verschillen in gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke ongelijkheid in hoge mate afhankelijk is van iemands sociaal-economische positie, opleidingsniveau en leefomgeving.

Wetenschappers uit verschillende disciplines zijn het echter niet eens over de precieze causale verbanden tussen sociale omstandigheden en gezondheid, en dus ook niet over de beste manier om de kwetsbaarheid van deze bepaalde  te verminderen.

Gezamenlijk ALLEA-FEAM-KNAW-project

Om deze verschillende perspectieven op elkaar af te stemmen heeft de KNAW, samen met de Europese clubs van academies ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities) en FEAM (Federation of European Academies of Medicine) een multidisciplinair project gestart. Het doel daarvan is het inventariseren van bestaande onderzoeksresultaten en het vinden van een balans tussen de uitkomsten van de verschillende wetenschappelijke disciplines.

Het project richt zich op:

 • het causale verband tussen sociaaleconomische positie en gezondheid
 • specifieke factoren die bijdragen aan ongelijkheid in gezondheid
 • effectiviteit van interventies en beleid op het gebied van ongelijkheid in gezondheid

Wetenschappelijk commissie

Een wetenschappelijk commissie met deskundigen op gebieden als volksgezondheid, epidemiologie, genetica, economie en sociale wetenschappen, begeleidt het project. De commissie wil ervoor zorgen dat er een gericht interdisciplinair debat op gang komt. De leden zijn

 • Johan Mackenbach, voorzitter (KNAW)
 • Giuseppe Costa (Universiteit van Turijn, Italië)
 • Johannes Siegrist (Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, Duitsland)
 • Domantas Jasilionis (Vytautas Magnus University, Kaunas, Litouwen)
 • Alfred Spira (Franse Académie Nationale de Médecine)
 • Denny Vågerö (Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen)
 • Clare Bambra (Academy of Social Sciences, Verenigd Koninkrijk)
 • Bogdan Wojtyniak (Poolse Academie van Wetenschappen)
 • George Davey Smith (Royal Society of Edinburgh, Verenigd Koninkrijk)
 • Dame Margaret Whitehead (Academy of Medical Sciences, Verenigd Koninkrijk)
 • Guillem Lopez Casasnovas (Royal Academy of Medicine of Catalonia)
 • Anne-Marie Nybo Andersen (University of Copenhagen, Denemarken)
 • Jean Philippe de Jong, wetenschappelijk secretaris (KNAW)