Lopende adviezen

Impact van de COVID-19-pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en vertrouwen in de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie.

Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap

De KNAW brengt op verzoek van de minister van OCW advies uit over de voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap.

Pandemic Preparedness Plan

Wat moet er in Nederland gebeuren om in de toekomst goed voorbereid te zijn op infectieziektenuitbraken? En hoe kunnen nadelige maatschappelijke effecten van toekomstige uitbraken worden beperkt? Over die vragen buigt de adviescommissie Pandemic Preparedness Plan zich.

Planetary health

De KNAW gaat inventariseren welke wetenschappelijke kennis er nodig is op het gebied van planetary health en welke prioriteiten voor kennisontwikkeling er liggen voor Nederland.

Waarde van wetenschap

Wat zijn de maatschappelijke baten van investeringen in wetenschap? Op verzoek van de minister van OCW gaat een adviescommissie van de KNAW de eerste helft van 2022 deze vraag op twee manieren beantwoorden.

Omstreden monumenten

Publieke monumenten kunnen sterke emoties oproepen. De laatste jaren veranderen onze opvattingen erover radicaal, onder invloed van bewegingen als Black Lives Matter, door sociale bewustwording en de groei van historisch besef. Soms worden de helden van vroeger van hun sokkels getrokken maar het verwijderen van beelden wist de geschiedenis niet uit. Een commissie van de KNAW gaat adviseren hoe we met het omstreden erfgoed om moeten gaan, en hoe we het debat er over het beste kunnen voeren.