Optimale verhouding talent-, thematische en vrije onderzoeksprogramma’s NWO

De KNAW zal op verzoek van de minister van OCW adviseren over de optimale verhouding van programma’s voor talent, voor vrij onderzoek (open/vrije competitie) en voor thematisch onderzoek. Het adviesrapport verschijnt uiterlijk eind 2019.

Doel en effect

De minister van OCW heeft de KNAW verzocht Nederland en andere landen te vergelijken met betrekking tot middelen voor talent, voor vrij onderzoek (anders dan talent) en thematisch onderzoek, en uitspraken te doen over de gewenste verhouding tussen talent, vrij onderzoek en thematisch onderzoek.

Opdracht

Aanleiding is de brief van 12 december 2018 van de minister van OCW aan de KNAW om advies uit te brengen over de optimale verhouding in omvang tussen instroom talentprogramma’s en de vrije competitie, en een eventuele herwaardering van de vrije competitie.

Activiteiten en planning

De KNAW zal met name in de middelen die in competitie worden verworven, kijken naar het onderscheid tussen talent, vrij onderzoek (open/vrije competitie) en thematisch onderzoek. Ook zal de KNAW in kaart brengen hoe de situatie met betrekking tot middelen voor talent, voor vrij onderzoek (anders dan talent) en thematisch onderzoek is in landen die vergelijkbaar zijn Nederland.

Looptijd

De KNAW zal uiterlijk eind 2019 advies uitbrengen aan de minister van OCW.