Ethische en juridische aspecten van informaticaonderzoek

Onder invloed van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen dringen zich steeds meer vragen op over ethische en juridische van informaticaonderzoek.

Daarbij komt dat in een toenemend aantal wetenschapsgebieden gebruik wordt gemaakt van grote, vaak privacygevoelige gegevensverzamelingen.

Doel van het advies is een kader te schetsen voor het beoordelen van ethische, juridische, en veiligheidsaspecten van informaticaonderzoek en daaraan gerelateerd onderzoek. Het gaat dan in de eerste plaats om de beoordeling van:

  • Onderzoek naar de beveiliging van netwerken, computersystemen en de toegang daartoe.
  • Het verzamelen en gebruiken van grote, vaak privacygevoelige gegevensverzamelingen (big data), zoals binnen steeds meer  wetenschapsgebieden gebeurt.

Het adviesrapport verschijnt in september 2016.