Leden Akademie van Kunsten

De Akademie van Kunsten telt 50 leden uit de hele breedte van de kunsten. De Akademie heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst. 

Leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Daarna worden de leden alumni van de Akademie van Kunsten.

De Akademie van Kunsten is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Leden

Secretariaat

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

avk@knaw.nl

Website