Het beleid van de KNAW

De KNAW is bij wet gehouden iedere vier jaar een 'instellingsplan’ vast te stellen. Het beleid voor de komende jaren is verwoord in Wetenschap verbindt. Strategische Agenda 2016-2020. Daarin stelt de KNAW zich ten doel de verbindingen te versterken tussen wetenschapsgebieden en wetenschappelijke organisaties; tussen wetenschap en samenleving en, in eigen huis, tussen de drie Akademies (Genootschap, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten) en de veertien instituten. 

Strategische Agenda 2016-2020

Met haar strategische agenda bouwt de KNAW voort op:

  • de aanbevelingen van de commissie die haar in 2014 evalueerde en
  • de resultaten van de Strategische Agenda 2010-2015.

Beleidsdoelen 2020

De Strategische Agenda 2016-2020 benoemt de volgende ambities:

  • kernactiviteiten verbinden om de KNAW optimaal te laten functioneren;
  • fungeren als ambassadeur en podium voor Nederlandse wetenschappers;
  • versterken van de rol van de KNAW als initiator, inspirator, partner en regisseur op het gebied van wetenschapscommunicatie en –educatie;
  • vergroten van de invloed van wetenschap op Nederlands en Europees beleid;
  • versterken en positioneren van de KNAW-instituten als dynamische nationale organisaties, complementair aan de universiteiten;
  • bijdragen aan versterking van (inter)nationale netwerken en onderzoeksinfrastructuren;
  • benutten van de potentie van de Nationale Wetenschapsagenda in samenwerking met de partners in de Kenniscoalitie.

Jaarrede

Ieder jaar verwoordt de president in zijn Jaarrede zijn visie op de positie en de ontwikkeling van de wetenschap in het algemeen en van de KNAW in het bijzonder. 

Jaarverslag

De jaarverslagen van de KNAW worden digitaal beschikbaar gesteld. Desgewenst kunt u een geprint exemplaar bestellen via de afdeling Communicatie.