ComeniusNetwerk

Het ComeniusNetwerk is een platform voor erkende onderwijsvernieuwers die zich inzetten voor verbetering van het hoger onderwijs en het hogeronderwijsbestel. Leden zijn bezig met onderwerpen als de vorming van studenten, de verhouding tussen hbo en wo, duurzaam docentschap en inclusie.

Het ComeniusNetwerk maakte na de oprichting in 2018 een vliegende start bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Vanaf 1 januari 2021 ondersteunt Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) het ComeniusNetwerk in de organisatie.

Het netwerk is een ontmoetingsplaats waar onderwijsvernieuwers ervaringen en ideeën uitwisselen. Vanuit het perspectief van de docent ontwikkelen leden visies op de toekomst van het hoger onderwijs. Het netwerk is een gesprekspartner voor het hogeronderwijsveld op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Oprichting

Het ComeniusNetwerk werd in 2018 opgericht op initiatief van de minister van OCW. Het ComeniusNetwerk wil docenten in het Nederlandse hoger onderwijs een stem geven en hun belangen behartigen. Leden zijn de ontvangers van een beurs uit het Comeniusprogramma (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO) en de genomineerde kandidaten voor de verkiezing van Docent van het Jaar (Interstedelijk Studenten Overleg, ISO).

Organisatie

Het bestuur van het ComeniusNetwerk zijn leden uit HBO en WO. Het bestuur faciliteert samen met de verschillende werkgroepen ideeën en activiteiten van de leden. Daarnaast is het bestuur het eerste aanspreekpunt voor externe partijen.

Lees meer over de organisatie op comeniusnetwerk.nl