1973 - De Akademie stelt het ambt van 'president' in

In 1973 werd het ambt van 'president' ingesteld: een persoon die een verbinding zou kunnen vormen tussen de twee afdelingen van de Akademie. En de president zou een duidelijk gezicht van de Akademie voor de buitenwereld zijn.

Alle wetenschappen

De KNAW bestond van oudsher uit twee afdelingen: de leden waren lid van de Afdeling Letterkunde of van de Afdeling Natuurkunde. Samen omvatten de twee afdelingen alle wetenschapsgebieden.

Sinds 1 januari 2017 bestaat het genootschap uit vier domeinen.

  • Domein Geesteswetenschappen (GW)
  • Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen (GMRW)
  • Domein Natuur- en Technische Wetenschappen (NTW)
  • Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen (MMBG)

De domeinen vergaderen los van elkaar (behalve tijdens de jaarlijkse Verenigde Vergadering, of bij disciplineoverstijgende themabijeenkomsten) en hebben elk hun eigen voorzitter.

Bruggenbouwer en gezicht naar buiten

De beroemde natuurkundige Hendrik Casimir, jarenlang directeur van het Philips Natlab, werd in 1973 benoemd tot de eerste president van de Akademie. Casimir had faam verworven met zijn voorspelling in 1948 dat twee evenwijdige metalen platen elkaar op grond van de kwantumtheorie moesten aantrekken. Het 'Casimir-effect' werd later experimenteel aangetoond.

Het ambt van president

De president van de Akademie komt afwisselend uit de Domeinen GW en GMRW of uit de Domeinen MMBG en NTW, en wordt voor drie jaar benoemd. De huidige president van de KNAW is Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde.

 

H. Casimir S. Dresden A.M. Donner
D. de Wied P. Drenth P. Zandbergen
R. Reneman W.J.M. Levelt
Prof. dr. Robbert H. Dijkgraaf
President 2008-2012

Hans Clevers
Prof. dr. Hans (J.C.) Clevers
President 2012-2015

Dijck-van-José-7836
Prof. dr. José (J.F.T.M.) van Dijck
President 2015-2018

Prof. dr. ir. W. van Saarloos
President 2018-2020

Prof. dr. I. Sluiter
President vanaf 2020