De gevel, het interieur en de stijlkamers

Een opmerkelijk aspect van het Trippenhuis is dat aan de buitenkant bijna niet zichtbaar is dat zich achter de gevel twee woonhuizen bevinden. De scheidingsmuur is achter de middelste ramen van de uit natuursteen opgetrokken gevel geplaatst. Deze vensters waren oorspronkelijk geblindeerd.

De gevel is zeer uitbundig gedecoreerd. De acht zeer hoge Korinthische pilasters trekken de aandacht en ook de op het dak prijkende schoorstenen, die de vorm hebben van mortieren. Deze schoorstenen verwijzen naar de handel in kanonnen van de familie Trip.

De combinatie van wapentuig en olijftakken in het beeldhouwwerk is opvallend, het is een verwijzing naar de metafoor ex bello pax, uit oorlog komt vrede voort. De Trippen werden gezien als vredebrengers, doordat zij de wapens leverden voor de vrede.

Identieke vertrekken met rijke decoratie

De vertrekken zijn in beide huizen dezelfde in afmeting en bestemming. De gebroeders Trip gaven opdrachten aan grote schilders die werkzaam waren in Amsterdam. Ferdinand Bol (1616-1680) en Allard van Everdingen (1621-1675) maakten schilderijen voor het Trippenhuis. Nicolaas de Heldt Stockade (1614-1669) was verantwoordelijk voor de plafondschilderingen.

Van de rijke decoraties in de kamers, de gangen en de trappenhuizen is veel bewaard gebleven. Bij de laatste restauratie van het Trippenhuis (1988-1991) bleek hoe rijk gedecoreerd het huis is. Tijdens een vooronderzoek zijn oorspronkelijke zeventiende-eeuwse schilderingen met vogels en jachttaferelen op de plafonds en deuren in de gangen aangetroffen. Deze schilderingen zijn nu weer te zien in de gangen van het Trippenhuis.

Stijlkamers

Bestuurskamer

Deze kamer deed in de zeventiende eeuw dienst als antichambre van de slaapkamer in het huis van Hendrick Trip.

Bibliotheek

Deze ruimte bestaat uit twee gelijke kamers die in de zeventiende eeuw dienst deden als slaapvertrek van Hendrick en Louys Trip. Vingboons ontwierp voor beide vertrekken een alkoof en een portaal waarin zich een spiltrap bevond die met de begane grond en kelderverdieping in verbinding stond.

Bilderdijkkamer

Deze kamer deed dienst als antichambre van de slaapkamer in het huis van Louys Trip.

Lorentzkamer

Deze kamer diende in de zeventiende eeuw als kantoor (Comptoir) van Louys Trip.

Oude vergaderzaal

In de zeventiende eeuw was dit de Grote Sael in het huis van Louys Trip. Hier werden de gasten van de familie ontvangen.

Rembrandtzaal

In de zeventiende eeuw was dit de Grote Sael in het huis van Hendrick Trip. Hier werden de gasten van de familie ontvangen.

Thorbeckekamer

Vanaf 1730 werd het zuidelijke deel van het Trippenhuis bewoond door Elisabeth van Loon, die was getrouwd met een kleinzoon van Louys Trip. Zij liet het huis in de jaren 1732-33 verbouwen naar de mode van die tijd. De oorspronkelijke entreehal ging dienst doen als zijkamer.