Verbouwing Trippenhuis

490x220_gevelTrippenhuis.jpg

Het Rijksvastgoedbedrijf en de KNAW renoveren het, deels monumentale, Trippenhuiscomplex (Kloveniersburgwal 23 t/m 31). Groot onderhoud is noodzakelijk om het complex geschikt te maken voor de 21e eeuw. Ook wordt een aantal voorzieningen vernieuwd.  Zo is het Trippenhuis straks een inspirerende locatie om mensen en middelen bij elkaar te brengen en met kennis en creativiteit bij te dragen aan de ontwikkeling van onze samenleving.

Het Trippenhuis krijgt onder meer een nieuwe entree, dinerzaal, bedrijfsrestaurant, congreszaal, ontvangstruimten en twee nieuwe vergaderzalen. De verbouwingswerkzaamheden zijn gestart in het vierde kwartaal van 2017 en duren naar verwachting een jaar.

De verbouwing: wat staat er op de planning?

Verbouwen levert hinder op. Dit is helaas niet te voorkomen. De geluidsoverlast is meestal geconcentreerd in een periode van een week of enkele weken. Vooral de sloopwerkzaamheden veroorzaken hinder. Zodra de gevels dicht zijn, neemt de geluidsoverlast af.

Omdat elk persoon hinder op zijn/haar eigen manier ervaart, vindt de KNAW het belangrijk u via deze website te informeren over de werkzaamheden. Zodat u weet wat er speelt. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: of via de telefoon: 020 551 0996

Wat betekenen de werkzaamheden aan de Kloveniersburgwal voor u als omwonende?

Dakbedekking Tinbergenzaal

Vanwege de hoge temperaturen kunnen deze werkzaamheden helaas niet continu worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden nu in de vroege ochtend uitgevoerd. De aannemer verwacht eind week 30 (27 juli) de eerste isolatielaag te hebben afgerond. De tweede laag wordt na de bouwvakantie (6 t/m 24 augustus) aangebracht.

Aanbrengen staalconstructie voorgevel Kloveniersburgwal 27

De aannemer start in de week van 6 augustus met het aanbrengen van de staalconstructie. Hierop worden straks de bronzen platen aangebracht. Voor het aanbrengen van deze staalconstructie zijn veel boorgaten nodig. Dit brengt geluidsoverlast met zich mee. Naar verwachting duren deze werkzaamheden een week.

Doorbraak KL27 naar KL25

Inpandig is er straks toegang van Kloveniersburgwal 27 naar Kloveniersburgwal 25. Hiervoor is al een doorbraak gemaakt. De aannemer moet hiervoor nog een aantal sloopwerkzaamheden uitvoeren. Omdat de gevels nog niet gesloten zijn, brengt dit geluidshinder met zich mee. Vervolgens plaatst de aannemer een staalconstructie op deze doorbraak waarvoor boorwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De verwachting is dat beide werkzaamheden voor de bouwvakantie zijn afgerond.

Onderhoudswerkzaamheden

Zowel aan Kloveniersburgwal 23 (voorgevel en zijgevel) als aan Kloveniersburgwal 25 (start voorgevel) worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gedurende juli en augustus. Hiervoor wordt op vrijdag 27 juli om 08.00 uur steigermateriaal aangevoerd (inschatting lossen circa 1,5 uur). Daarna worden de steigers opgebouwd (drie dagen). Omwonenden hebben inmiddels bericht hierover gekregen.

Bijzonder transport

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden is een aantal bijzondere transporten nodig voor de aan- en afvoer van materialen. Dit gebeurt door middel van een (toren) kraan op de Kloveniersburgwal. De kraan hijst het materiaal over het Trippenhuis naar de achterzijde op de bouwlocatie. Tijdens deze bijzondere transporten is de Kloveniersburgwal aan de oneven zijde afgesloten voor verkeer (dagdeel). Bestemmingsverkeer blijft beperkt mogelijk. Afzetting vindt plaats door middel van hekken. Verkeersregelaars begeleiden het transport. De bewoners van de Kloveniersburgwal voor wie deze afzetting relevant is, worden via een brief op de hoogte gesteld.

Congreszaal (achterzijde Kloveniersburgwal 27)

Sloopwerkzaamheden zijn afgerond. De opening op het dak (daklicht) is aangebracht. Op het dak komt straks een tuin met beplanting in verschillende hoogtes. De werkzaamheden concentreren zich nu voornamelijk binnen het pand. Een uitschuifbare tribune, uitbreiding van audiovisuele middelen en een plafond met apart instelbare verlichtingsmogelijkheden zorgen voor een prettige, moderne en multifunctionele zaal.

Nieuwe ontvangstruimte (Kloveniersburgwal 27)

Het dak boven de nieuwe ontvangstruimte is inmiddels gesloten. Inpandig is het nodige sloopwerk verricht om er een open en toegankelijke ruimte van te maken. De komende maanden staan het aanleggen van leidingwerk, installaties, wanden en de vloer in de planning. Ook de gevel aan de Kloveniersburgwal wordt vernieuwd. De open en transparante gevel met ramen tot straatniveau zorgt voor een verbinding tussen ‘buiten en binnen’.