Verbouwing Trippenhuis

490x220_gevelTrippenhuis.jpg

Het Rijksvastgoedbedrijf en de KNAW renoveren het, deels monumentale, Trippenhuiscomplex (Kloveniersburgwal 23 t/m 31). Groot onderhoud is noodzakelijk om het complex geschikt te maken voor de 21e eeuw. Ook wordt een aantal voorzieningen vernieuwd.  Zo is het Trippenhuis straks een inspirerende locatie om mensen en middelen bij elkaar te brengen en met kennis en creativiteit bij te dragen aan de ontwikkeling van onze samenleving.

Het Trippenhuis krijgt onder meer een nieuwe entree, dinerzaal, bedrijfsrestaurant, congreszaal, ontvangstruimten en twee nieuwe vergaderzalen. De verbouwingswerkzaamheden zijn gestart in het vierde kwartaal van 2017 en duren naar verwachting een jaar.

De verbouwing: wat staat er op de planning?

Verbouwen levert hinder op. Dit is helaas niet te voorkomen. De geluidsoverlast is meestal geconcentreerd in een periode van een week of enkele weken. Vooral de sloopwerkzaamheden veroorzaken hinder. Zodra de gevels dicht zijn, neemt de geluidsoverlast af.

Omdat elk persoon hinder op zijn/haar eigen manier ervaart, vindt de KNAW het belangrijk u via deze website te informeren over de werkzaamheden. Zodat u weet wat er speelt. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: of via de telefoon: 020 551 0996

Wat betekenen de werkzaamheden aan de Kloveniersburgwal voor u als omwonende?

Planning hijswerkzaamheden 16 juli definitief

In aanvulling op het eerder verspreide buurtbericht: de planning voor de hijswerkzaamheden voor maandag 16 juli is definitief. Tussen 07.00 en 13.00 uur staat een hijskraan voor Kloveniersburgwal 27. De Kloveniersburgwal is dan tijdelijk gestremd. De aanvraag voor 18 juli gaat niet door. Volgende week vindt dus een hijs-sessie plaats

Hijswerkzaamheden week 28

Afgelopen maandag zijn buurtberichten verspreid met een vooraankondiging van mogelijke hijswerkwerkzaamheden. Zie ook de buurtberichten rechts op deze pagina. Inmiddels zijn twee data bekend. Op de volgende twee dagen vinden hijswerkzaamheden plaats:

  • Vrijdag 6 juli tussen 07.00 en 13.00 uur (autokraan tussen Kloveniersburgwal 29 en 31)
  • Donderdag 12 juli tussen 07.00 en 13.00 uur (grote hijskraan voor Kloveniersburgwal 25)

De Kloveniersburgwal is tijdens deze werkzaamheden gestremd.

Sloopwerkzaamheden

Verder staat nog een aantal sloopwerkzaamheden in de planning. Een bestaande sparing (opening) op het dak van de Tinbergenzaal (collegezaal in tuin van Trippenhuiscomplex) moet worden aangepast. De planning hiervan is verschoven naar week 28. Werkzaamheden zullen dezelfde week worden afgerond.

Tot de bouwvakantie (eind juli) voert de aannemer nog een aantal inpandige sloopwerkzaamheden uit (doorbreken van wanden, betonranden rondom liftschacht weghalen en randen van inmiddels verwijderde vloeren). Omdat de gevels nog niet zijn gesloten, brengt dit geluidshinder met met zich mee. De inpandige sloopwerkzaamheden worden niet continu uitgevoerd maar gefaseerd gedurende de komende weken.

Inpandige doorbraak van KL27 naar KL25

Inpandig moet een doorbraak worden aangebracht. Hiervoor zijn helaas sloopwerkzaamheden nodig. Deze zijn 10 juli gestart. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot eind van de week zullen duren. Omdat de gevels nog niet zijn gesloten en hier hakwerkzaamheden voor nodig zijn, brengt dit geluidsoverlast met zich mee.

Bijzonder transport

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden is een aantal bijzondere transporten nodig voor de aan- en afvoer van materialen. Dit gebeurt door middel van een (toren) kraan op de Kloveniersburgwal. De kraan hijst het materiaal over het Trippenhuis naar de achterzijde op de bouwlocatie. Tijdens deze bijzondere transporten is de Kloveniersburgwal aan de oneven zijde afgesloten voor verkeer (dagdeel). Bestemmingsverkeer blijft beperkt mogelijk. Afzetting vindt plaats door middel van hekken. Verkeersregelaars begeleiden het transport. De bewoners van de Kloveniersburgwal voor wie deze afzetting relevant is, worden via een brief op de hoogte gesteld.

Congreszaal (achterzijde Kloveniersburgwal 27)

Sloopwerkzaamheden zijn afgerond. De opening op het dak (daklicht) is aangebracht. Op het dak komt straks een tuin met beplanting in verschillende hoogtes. De werkzaamheden concentreren zich nu voornamelijk binnen het pand. Een uitschuifbare tribune, uitbreiding van audiovisuele middelen en een plafond met apart instelbare verlichtingsmogelijkheden zorgen voor een prettige, moderne en multifunctionele zaal.

Nieuwe ontvangstruimte (Kloveniersburgwal 27)

Het dak boven de nieuwe ontvangstruimte is inmiddels gesloten. Inpandig is het nodige sloopwerk verricht om er een open en toegankelijke ruimte van te maken. De komende maanden staan het aanleggen van leidingwerk, installaties, wanden en de vloer in de planning. Ook de gevel aan de Kloveniersburgwal wordt vernieuwd. De open en transparante gevel met ramen tot straatniveau zorgt voor een verbinding tussen ‘buiten en binnen’.