Bestuur van de KNAW

Het bestuur van de KNAW bestaat uit de president, twee vicepresidenten (waarvan een tevens algemeen secretaris) en vier bestuursleden q.q. domeinvoorzitter.

Samenstelling

President: prof. dr. I. (Ineke) Sluiter
Vicepresident en algemeen secretaris: prof. mr. I. (Ivo) Giesen
Vicepresident: prof. dr. A.M. (Marileen) Dogterom

Bestuurslid q.q. domeinvoorzitter GW: prof. dr. M.V.B.P.M.(Martin) van Hees
Bestuurslid q.q. domeinvoorzitter MMBG: prof. dr. J.J.C. (Sjaak) Neefjes
Bestuurslid q.q. domeinvoorzitter NTW: prof. dr. ir. A.F.W (Ton) van der Steen
Bestuurslid q.q. domeinvoorzitter GMRW: prof. dr. C.H. (Clara) Mulder (vanaf 1 februari 2022)