A.F.W (Ton) van der Steen (bestuurslid q.q. voorzitter domein NTW)

Ton van der Steen (bestuurslid q.q. voorzitter domein NTW), hoogleraar biomedische technologie van het hart aan het Erasmus MC (en verbonden aan Technische Universiteit Delft).

KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden

  • KIA Sleuteltechnologieën. Lid themateam.
  • Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Lid algemeen bestuur.

Niet KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden

  • Chinese Academy of Sciences. Honorary visiting professor.
  • Innovative Medical Devices Initiative. Vice-voorzitter.
  • Kaminari Medical. Mede-oprichter en strateeg.
  • Medical Delta. Voorzitter.