C.H. (Clara) Mulder (bestuurslid q.q. domeinvoorzitter GMRW)

Clara Mulder (bestuurslid q.q. voorzitter domein GMRW), hoogleraar demografie, Rijksuniversiteit Groningen

Nevenwerkzaamheden

  • BiB fellow, Federal Institute for Population Research, Germany
  • Universitaire Commissie Wetenschapsbeoefening, Rijksuniversiteit Groningen. Lid.
  • Scientific Board of European Doctoral School of Demography. Lid.
  • Jury VENI 2021-2022, Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Lid.
  • Klankbordgroep Bevolkings/Huishoudensrognoses, Centraal Bureau voor de Statistiek. Lid.
  • Expertgroep Sociale Demografie, Centraal Bureau voor de Statistiek. Lid.